Nieuw logistiek kenniscentrum in Breda brengt ‘trends as a service’

Een nieuw op te richten logistiek netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen moet het Brabantse bedrijfsleven helpen de logistieke positie van de regio verder te ontwikkelen. De Logistics Community Brabant (LCB) richt zich vooral op de bovenkant van het midden- en kleinbedrijf, dat – op aanvraag – in de ondersteuning gebruik kan maken van de kennis die aanwezig is bij de aangesloten onderwijsinstellingen, rekening houdend met de laatste trends. ‘Trends as a service’, noemt Leo Kemps van NHTV het.

Door Marieke Lenstra

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda willen samen
6 miljoen euro investeren in de Logistics Community Brabant. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, de Nederlandse Defensie Academie, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg verenigen zich in de LCB. Daarnaast is TKI Dinalog nauw betrokken bij het initiatief. De uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda. Het is de bedoeling dat de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk gaan optrekken.

De LCB gaat vooral op vraag van het MKB ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. ‘Het gebrek aan innovatie is een veelbesproken thema. Multinationals kunnen heel veel zelf, maar het MKB – waar de economische motor zit – heeft onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op de trends en ontwikkelingen. Ze zijn zo druk in de operationele bedrijfsvoering dat ze nauwelijks toekomen aan innovatie. Voor projecteninitiatie is geen tijd’, zegt Leo Kemps (foto) van NHTV Breda.

Ins Blaue hinein

De hulpvraag van deze MKB-bedrijven is duidelijk: neem ons mee in nieuwe trends en de impact daarvan op de bedrijfsvoering. ‘Wij hebben veel kennis en middelen in huis, terwijl deze bedrijven maar een klein deel van de werkelijkheid zien. Het MKB heeft ook geen 5000 euro over voor een scan. Daar bieden wij uitkomst. ‘Trends as a service’ zou ik het willen noemen. Wij hebben niet alleen veel handjes beschikbaar, maar ook fresh brains. Daarmee bedoel ik dat de studenten nog niet gehinderd zijn door bestaande structuren en negatieve ervaringen, waardoor ze niet zoveel beren op de weg zien. Mensen met ervaring denken vaak in het onmogelijke. Studenten brainstormen ‘ins Blaue hinein’, los van alle beperkingen.’

Omgekeerd zoeken de kennisinstellingen naar een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Uiteindelijk ligt er de ambitie om naar een educatief partnership toe te werken, waarbij de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de logistieke opleidingen en samen optrekken in de actuele ontwikkelingen. ‘E-commerce bijvoorbeeld, dat gaat zo snel. Dat moeten we in onze opleidingen krijgen, maar als we afhankelijk blijven van leerboeken lopen we achter de feiten aan. Terwijl we juist vinden dat we voorop moeten lopen’, aldus Kemps.

Definitieve besluitvorming

Het kenniscentrum is – ondanks alle goede voornemens – nog geen feit. ‘De politiek heeft het omarmd, alle lichten staan in principe op groen, maar de definitieve besluitvorming moet nog volgen’, voegt Ruud Weijmans van NHTV toe. Net zoals Burgemeester en Wethouders van Breda, hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een positief besluit genomen. Nu is het woord aan de vertegenwoordigers van de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Breda. Weijmans verwacht dat dit proces van verdere positieve besluitvorming binnen enkele weken afgerond zal worden en dat het kenniscentrum naar verwachting al in januari 2018 op de nieuwe campus van NHTV in Breda zal verrijzen.