De Stelling: Circulaire supply chains worden gehinderd door gebrekkige visibility

circulaire supply chains

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over sustainability en end-to-end supply chain visibility.

Stelling: Het creëren van circulaire supply chains is de komende jaren eigenlijk ondoenlijk, omdat echte end-to-end visibility niet van de grond komt, het planbaar maken van gerecyclede materialen ondoenlijk is en er een toenemende schaarste aan (nieuwe) grondstoffen heerst.

Theo Wienholts, Chief Operating Officer bij Rouveen Kaasspecialiteiten:

‘Ik denk allemaal waar. Vooral de toenemende schaarste aan grondstoffen zal echt een uitdaging worden. Veel nieuwe technieken, zoals smart contracts, AI en blockchain-technologieën, worden met name ingezet door grote bedrijven (multinationals) en juist kleine bedrijven (start-ups). De grote middenmoot is hier totaal niet mee bezig.’

Roland van Bussel, Chief Operating Officer bij Moonen Packaging:

‘Daar ben ik het niet mee eens. Circulariteit en inzetten van hernieuwbare grondstoffen is essentieel om de groeiende vraag op te vangen. De mogelijkheden zijn er al volop en ontwikkelingen gaan snel. Uitdaging is dat partijen het vertrouwen hebben om echt samen te werken aan circulaire oplossingen en te zorgen dat er win-winsituaties gecreëerd worden.’

Joost Bous, Supply Chain Director bij Action:

circulaire supply chains‘Voor bewezen circulariteit is end-to-end visibility inderdaad belangrijk, het is echter wel degelijk mogelijk om belangrijke stappen te zetten richting meer duurzaamheid binnen de beperkingen die er zijn. Denk aan gebruik van andere materialen, duurzame verpakkingen, elektrificatie, etc. Door het verminderen van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal hebben wij voor een groot aantal producten ook minder ruimte nodig tijdens het transport. Maar we kijken ook naar gerecycled materiaal en de levensduur van producten, en veranderen designs om deze te bevorderen. Het is en blijft belangrijk met leveranciers naar slimme oplossingen te kijken. Daarnaast kan de schaarste aan grondstoffen juist ook bijdragen aan het rendabeler gebruiken van gerecyclede materialen.’

Marc van Abeelen, Director Finance bij Ricoh Europe SCM:

‘Juist door de toenemende schaarste aan grondstoffen is het extra belangrijk de circulaire supply chain verder uit te bouwen. Dit kan en zal in fases moeten gaan. Die kunnen bestaan uit het direct hergebruiken van producten die terugkomen van klanten in de lokale markt met beperkte refurbishment tot aan een global supply chain waarin materialen uiteindelijk worden hergebruikt in de productie van nieuwe producten. De eerste stappen geven inzicht in de resterende waarde van producten en helpen het aanbod te voorspellen, zodat vervolgstappen gezet kunnen worden. Voor daadwerkelijk effectieve ketens is het ook noodzakelijk dat in het productdesign duidelijk rekening gehouden wordt met een circulaire keten en dat er wordt samengewerkt tussen verschillende partijen/producenten. Schaarste en de behoefte van organisaties om de impact op het milieu te reduceren, zullen de verdere ontwikkeling van circulaire supply chain mijns inziens (verder) versnellen.’

Willemijn Potjer, Supply Chain Director bij Schoeller Allibert:

‘Helaas lijkt dit wel het geval. End-to-end visibility klinkt als muziek in de oren, maar data delen blijkt een bron van angst. Men is bang “het bedrijfsgeheim” prijs te geven. Toch wil ik ook graag positief blijven. Een schaarste in grondstoffen zal ervoor zorgen dat we “gezonde” alternatieven gaan vinden. Eén van de alternatieven bestaat uit gerecyclede producten. De vraag stijgt, daardoor de behoefte aan planbaarheid en dus zal dit geoptimaliseerd worden. Creativiteit, innovatie en durf om ideeën om te zetten in acties; supply chain gaat een heerlijke tijd tegemoet!’

Mark van de Greijn, Head of Supply Chain & Order Fulfillment bij VodafoneZiggo:

‘Ik ben het oneens met deze stelling. De toenemende schaarste aan (nieuwe) grondstoffen gaat er in mijn ogen juist voor zorgen dat er een versnelling komt in het creëren van circulatie in de supply chains. Ook gerecyclede materialen zijn goed planbaar, er is alleen een grotere onzekerheid over de supply (die uit retouren etc. moet komen) waardoor er een grotere onzekerheidsmarge meegenomen moet worden. De waarde van gerecyclede producten is echter meestal niet zo hoog als van de nieuwe materialen, dus de financiële impact van deze extra marge zal in de meeste gevallen meevallen.’

Michiel van Veen, Director Supply Chain and Business Innovation bij Royal Lemkes:

circulaire supply chains‘Door bijvoorbeeld strengere regelgeving voor het gebruik van single-use plastics wordt er steeds meer druk gecreëerd door overheden in verschillende landen om supply chains te verduurzamen. Hiermee zullen er eerst op kleine schaal toch doorbraken plaatsvinden op bijvoorbeeld multi-use verpakkingen, zoals duurzame trays in de Europese sierteeltsector.’

Raymond van der Putten, Supply Chain Director bij Zuiver:

‘Eens. Bijvoorbeeld het kunnen aantonen van de herkomst van hout (EU-TR) is al een behoorlijke uitdaging met spelers in bijvoorbeeld Azië. Laat staan als het gaat om gerecyclede materialen. Dat zal nog een paar jaar duren. Wellicht maakt de schaarste aan grondstoffen dat hier een versnelling in komt.’

Pieter-Jelle van Dijk, Director Operations bij Ricoh Europe SCM:

‘Met een toenemend aantal “as-a-service”-modellen moeten bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor de gebruikte assets, en deze economisch weer inzetten. Ik verwacht ook dat producten op termijn langer inzetbaar zijn omdat ze toch weer gerepareerd gaan worden. Last but not least: de hogere grondstofprijzen zullen het aantrekkelijker maken om ruwe materialen te hergebruiken.’

Arthur van Och, Supply Chain Director bij ForFarmers:

‘Er is geen eenduidige oplossing voor een circulaire supply chain. In onze sector wordt echter al veel meer circulair ‘gebruikt’ dan velen zich realiseren. Zo’n 25 procent van ons volume bestaat uit de verkoop van DML-producten, die onder meer reststromen uit de voedingsindustrie behelzen. Denk aan wei van de kaasproducenten, chocoladesnippers, aardappelschillen, gerst dat niet geschikt is om bier van te brouwen, etc. Deze producten worden als ingrediënt gebruikt in mengvoeders, maar ook separaat verkocht. Deze reststromen en bijproducten worden via het voer omgezet in hoogwaardige levensmiddelen (melk, vlees en eieren) om de mens te voeden. Dieren produceren daarnaast mest, dat weer wordt gebruikt om plantaardige gewassen te telen. Zo is er onmiskenbaar een nutriëntenkringloop.’

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Benelux:

‘Oneens, juist door schaarste aan grondstoffen verwacht ik dat gerecyclede producten meer gebruikt gaan worden. De end-to-end visibility zal investeringen vragen, maar doordat de noodzaak glashelder is geworden, zullen deze investeringen meer en eerder gedaan worden.’

Peter Wijnen, Director Operations bij IFF International Flavors & Fragrances:

circulaire supply chains‘Kenmerkend voor een circulaire supply chain is het identificeren en toekennen van waarde aan een afvalstroom of bijstroom. Zodra de waarde van de afvalstroom bekend is, is een nieuw, technisch nutriënt geboren dat verder dient als grondstof voor een ander product, veelal in een andere industriële sector. Op kleine én grote schaal is dit al toegepast in diverse industrieën. Kleinschalige voorbeelden van circulaire supply chains in de technische materialen die zero-waste van materialen uit de ecosfeer nastreven, kunnen worden gevonden in het hergebruik van kookoliën en -vetten in de bereiding van biodiesel en andere brandstoffen. Op grotere schaal worden petflessen hergebruikt in de textielindustrie. Niet alleen in de technische materialen is een circulaire supply chain herkenbaar, ook in de biologische materialen wordt steeds vaker de waarde van afvalstromen of reststromen gezien en wordt gestreefd naar zero-waste.

Het herkennen van de waarde in reststromen vereist dat verschillende industriële sectoren met elkaar gaan samenwerken. Sectoroverschrijdend supply chain management moet bevorderd worden en een weg naar de boardrooms vinden. De circulaire supply chains zullen gecreëerd moeten worden níet vanuit de supply chain-technologie, maar vanuit de herkenning van de waarde van reststromen. Dit gecombineerd met de sensibilisering van de consument, die de pull in de supply chain moet creëren.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

‘Juist andersom, zou ik zeggen. Toenemende schaarste aan (nieuwe) grondstoffen drijft het hergebruik van bestaande grondstoffen. Daarbij is recyclen niet het antwoord, upcyclen wel. Het bezit van grondstoffen en het beschikbaar maken ervan wordt snel effectief en waardevol. End-to-end visibility is niet zo moeilijk, zo lang je in een closed loop werkt. Dat is nu juist de doorbraak die je moet maken: de stap van een global supply network naar closed loops met gedefinieerde interfaces met andere loops.’

Wiggert Deelen, Senior Director Global Supply Chain Transformation bij Heineken:

‘Visibility is interessant om de kloksnelheid van een supply chain omhoog te krijgen, maar niet noodzakelijk. Van heel veel grondstoffen worden grote voorraden aangehouden.’