Meer lease in transport en logistiek

lease

Hiltermann Lease verwacht dit jaar een verdere toename van leasecontracten in de transport en logistiek in ons land. Het gaat daarbij met name om contracten tot 250.000 euro. Dit is onder meer een gevolg van de tendens dat financieringen van mkb-bedrijven in deze sector verschuiven van bankleningen naar alternatieve financieringsvormen zoals leasing. 

De bevindingen van Hiltermann Lease zijn in lijn met de cijfers die onlangs bekend zijn gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, die in 2023 een stijging van 4,8 procent in leasecontracten rapporteert. Het totaal volume in 2023 kwam uit op 7,25 miljard, voor een groot deel te danken aan de inhaalslag die transportmiddelen hebben gemaakt na het wegwerken van de leveringsproblemen.

Verminderde toegang tot financiering

Afgelopen jaren werden banken geconfronteerd met toenemende regelgeving in de financieringssector, wat heeft geleid tot hogere kosten. Ook kapitaalbeslag, het arbeidsintensieve karakter en het inkrimpen van het kantoornetwerk spelen een rol bij de verminderde toegang tot financiering bij kleine en middelgrote logistieke en transportbedrijven.

Hoewel verplichtingen als ‘Know Your Customer’ ook een belangrijke rol spelen bij leasemaatschappijen, kunnen leasecontracten sneller worden afgesloten. Bovendien hanteren banken meestal striktere acceptatiecriteria, waarbij bedrijven vaak minstens drie jaar operationeel moeten zijn. Hierdoor komen onder andere startende logistieke en transportbedrijven moeilijk aan krediet om investeringen mogelijk te maken.

Belangrijkere rol lease in mkb

‘De niet-bancaire leasemaatschappijen groeiden in 2023 met 27 procent in vergelijking met 2022. Deze cijfers bevestigen onze verwachting dat leasing een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de financiering van het mkb, maar dat de distributie ervan ook buiten de traditionele bankkanalen plaatsvindt. We verwachten dat deze trend zich in 2024 zal voortzetten, ook in de transport- en logistieke branche’, aldus Peter-Jan Bentein van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.