Marktconsultatie Defensie over logistieke keten van kleding en uitrusting

Defensie

Het Ministerie van Defensie wil de hele logistieke keten van kleding en uitrusting onder de loep nemen. Daarbij wordt met een marktconsultatie een beroep gedaan op de kennis en kunde van experts uit de markt.

Defensie is momenteel op zoek naar nieuwe, toekomstbestendige huisvesting voor het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting (KPU)-bedrijf, onderdeel van het Commando Materieel en IT (COMMIT). Dit omdat het huidige vastgoed sterk verouderd is. Het ministerie beschouwt dit ook als hét moment om integraal de invulling van de hele logistieke keten van kleding en uitrusting onder de loep te nemen. Het doet daarvoor een beroep doen op de kennis en kunde van professionals uit de markt door middel van een marktconsultatie.

Interesse marktpartijen

In de marktconsultatie wordt gevraagd hoe experts de logistieke keten van het KPU-bedrijf zouden inrichten. Ook wordt onderzocht in welke mate marktpartijen interesse hebben om samen met Defensie bepaalde activiteiten uit te voeren of over te nemen. Daarvoor heeft Defensie zelf een viertal varianten in gedachten: van dedicated warehousing op defensieterrein tot shared warehousing op het terrein van een logistiek dienstverlener. De vraag is ook in welke vorm dat kan, om te komen tot een win-winsituatie voor zowel Defensie als de markt.

Informatiebijeenkomst

Partijen die meer willen weten over dit project kunnen hier terecht. Op 23 april wordt in Soesterberg ook een informatiebijeenkomst gehouden. Geïnteresseerden moeten zich hiervoor wel vooraf aanmelden.
Foto: Ministerie van Defensie