Industriële bedrijven optimistisch over digitalisering in Nederland

digitalisering

Nederlandse industriële bedrijven zijn optimistisch over de digitalisering in ons land. Maar liefst 82 procent is positief over de digitaliseringsinitiatieven van hun bedrijf tot nu toe. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Reichelt Elektronik onder 250 bedrijven. Toch waarschuwt Thomas Kruse van de online distributeur van elektronica en IT-technologie ervoor niet te veel achterover te leunen. ‘Als we willen dat Nederland digitaal bijblijft als industriële vestigingsplaats, moeten we de handen ineenslaan.’

De basis voor elk digitaliseringsproject is een snelle, krachtige internetverbinding. 78 procent van de ondervraagde bedrijven is tevreden over de snelheid en stabiliteit van hun verbinding. Tegelijkertijd is 44 procent van mening dat er bij hun bedrijf een minder krachtige verbinding beschikbaar is dan de infrastructuur eigenlijk toestaat.

Nog zorgwekkender: 41 procent van de ondervraagden klaagt over internetstoringen die minstens een keer per week plaatsvinden. In die zin lijkt het volgens Reichelt Elektronik bijna tegenstrijdig dat de tevredenheid van mensen over hun internetverbinding zo hoog is.

Nederland voldoet aan de verwachtingen

De EU-brede digitaliseringsindex DESI (Digital Economy and Society Index) laat zien dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen erg goed presteert. In de ranglijst staat ons land op de derde plaats, redelijk ver boven het Europees gemiddelde. We moeten alleen Finland en Denemarken voor ons dulden.

Op de vraag welke landen het beste zouden scoren, werden Nederland, Duitsland en Denemarken het vaakst genoemd. Dat bleek geen gekke inschatting, alleen Duitsland presteert aanzienlijk slechter en staat dertiende op de DESI-index. Nederlandse bedrijven zijn optimistisch over de digitalisering in hun land – en niet onterecht.

Efficiënter werken en kosten besparen

82 procent van de Nederlandse industriële bedrijven trekt een positieve conclusie uit de digitaliseringsinitiatieven van hun bedrijf tot nu toe. Ze hechten de meeste waarde aan de mogelijkheid om efficiënter te werken en op die manier kosten te besparen (53%). Ook het versnellen van processen en workflows (52%) en het verhogen van de productiviteit (39%) zijn veelgenoemde redenen om te digitaliseren.

Als het gaat om (digitale) tools profiteren bedrijven logischerwijs het meest van apparatuur zoals computers, laptops, smartphones etc. (86%). Daarnaast wordt de digitalisering van administratieve taken (75%) en het gebruik van cloudgebaseerde Office-applicaties (75%) enorm gewaardeerd.

Een meerderheid van de bedrijven (81%) meet het succes van digitalisering aan de hand van nauwkeurige maatstaven zoals marktintroductietijd, foutreductie, materiaalbesparing en winststijging. 41 procent stelt ook al streefwaarden vast voor de start van een nieuw project.

Nederlandse bedrijven hebben ook een duidelijk beeld van de kansen die ze in de toekomst willen benutten. Op de vraag welke projecten ze zouden willen uitvoeren als ze ideaal gepositioneerd waren voor digitalisering, antwoordden de meesten met het automatiseren van administratieve taken (46%), gevolgd door predictive maintenance (38%) en het automatiseren van productie (37%).

Belangrijkste succesfactoren voor digitaliseringsprojecten

Volgens bijna de helft van de ondervraagden zijn de belangrijkste succesfactoren voor digitaliseringsprojecten het vinden van manieren om nieuwe werknemers met digitale vaardigheden aan te trekken en te behouden (41%) en een strategische aanpak van digitaliseringsprojecten, zodat ze beter integreren in de workflow van het bedrijf (40%).

Vooral het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is voor veel bedrijven een probleem. Bedrijven beschouwen bijscholing van het personeel (32%) en intelligentere tools die kennishiaten kunnen opvullen (29%) als de meest veelbelovende benaderingen om dit probleem op te lossen. Nog eens 25 procent noemt ook meer digitaal onderwijs op scholen als aanpak.

Er is ook nog een andere uitdaging: bureaucratie. Er bestaat brede consensus in de politiek en het bedrijfsleven dat administratie in Nederland een inhaalslag te maken heeft als het gaat om digitalisering. 51 procent van de bedrijven zou bereid zijn administratieve processen online af te handelen, zoals het invullen van formulieren.

Daarentegen zijn digitale diensten voor bedrijven nog onvoldoende ontwikkeld. Slechts een derde (31%) is het ermee eens dat overheidsinstanties hen goede digitale oplossingen bieden voor het uitvoeren van administratieve taken. Ook informatie over bureaucratische processen is niet heel toegankelijk en makkelijk online vindbaar. Slechts 35 procent heeft hier geen problemen mee.

Niet te veel achteroverleunen

De digitalisering in de Nederlandse industrie geeft volgens Reichelt Elektronik al met al een gelaagd en complex beeld. Enerzijds boeken bedrijven goede resultaten en kijken ze zeer positief naar hun eigen vooruitgang. Anderzijds komen er steeds weer duidelijke problemen aan het licht, zoals het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

‘We zitten midden in een grote transformatiefase’, concludeert productmanager Thomas Kruse van Reichelt Elektronik. ‘Bedrijven maken het beste van omstandigheden die misschien niet altijd even ideaal zijn. Toch mogen we niet te veel achteroverleunen. Als we willen dat Nederland digitaal bijblijft als industriële vestigingsplaats, moeten we de handen ineenslaan – zowel politici als bedrijven.’