Goed gereedschap voor planners

scrum of waterval

Een tijdje geleden vroeg ik een vriend of hij wilde helpen met het leggen van een nieuwe plankenvloer. ‘Ik kom alleen als je goed gereedschap hebt’, was meteen zijn reactie. Ik verwacht dat jonge supply chain professionals op dezelfde manier zullen reageren richting hun eerste werkgevers. En voor hen zijn de planningssystemen het gereedschap.

In een recent onderzoek door Kühne Logistics University en Tilburg University – samen met supply chain professionals van Bayer – werd geconstateerd dat handmatige planningsactiviteiten nog altijd domineren in de huidige organisaties. Die niet-gedigitaliseerde planningsprocessen leiden tot een hoop routinematige werkzaamheden die de planner veel tijd kosten.

Tegelijkertijd weten we dat het aandeel van planners met een opleiding op hbo- of universitair niveau snel toeneemt. De IT-tooling van bedrijven waarover zij kunnen beschikken, staat dus vaak op een veel lager niveau. Hoeveel uren van dagelijkse frustratie bij hoogopgeleiden gaan er wel niet schuil achter deze constatering?

Personeel als argument voor investering in planningssystemen

Om in te kunnen spelen op de toegenomen complexiteit in besluitvorming en data, is verdere automatisering van supply chain planning noodzakelijk, aldus de onderzoekers. Natuurlijk. Maar hoe lang duurt het nog voordat het vasthouden of aantrekken van geschikt personeel hét doorslaggevende argument wordt voor investering in planningssystemen? Niet lang meer, wanneer ik kijk naar de schaarste op de arbeidsmarkt en de eisen die jonge, hoogopgeleide werknemers aan hun job stellen.

Terug naar mijn vloer; deze lag er best snel in. En mijn vriend had helemaal gelijk: zonder goed gereedschap is er geen lol aan.

Dennis Pronk, supply chain management consultant bij Involvation