Een doos voor de e-sigaar

e-sigaar

Je hoort iedereen tegenwoordig over digital planning. Digital planning is natuurlijk onzin. Dat zou namelijk impliceren dat er ook niet-digitale planning bestaat. Ja, eens bestond dat: decennia geleden, voordat in de jaren negentig de voorlopers van Excel op de pc beschikbaar kwamen. Maar sinds die tijd kom ik nog maar zelden planners tegen die de voorkeur geven aan de spreekwoordelijke achterkant van de sigarendoos boven een computerapplicatie. En als Excel niet voldoet, wordt al lange tijd gewerkt met standaard tools om op basis van statistiek een demand plan te berekenen en specifieke algoritmes om supply planningen te optimaliseren. Zelfs in middelgrote organisaties. Dus waarom nu ineens dat ‘digital’?

Ik denk om aan te geven dat er echt iets aan het veranderen is rondom supply chain planning. In deze coronaperiode hebben veel organisaties in allerlei webinars gedeeld hoe hun supply chain planning roadmap eruit ziet en waar ze staan bij het realiseren daarvan. En wat hierbij opvalt, is dat deze roadmap meer is dan het traditioneel selecteren en implementeren van een standaard planning tool. Het gaat er nu meer om deze tools in combinatie met moderne technologieën op het gebied van datamanagement en datalakes, krachtige cloud computing en op artificial intelligence (AI) gebaseerde nieuwe algoritmen, zo effectief mogelijk in te zetten in het planning-domein. Met als doel om enerzijds op basis van een kwalitatief betere planning de besluitvorming in het S&OP-proces te verbeteren, maar anderzijds de planning efficiency te verhogen door repetitieve taken nog verder te automatiseren.

Profiel van de demand planner

Deze ontwikkelingen gaan veel vragen van de supply chain manager. Welke aanvullende data worden beschikbaar gesteld aan de demand en supply planners? En kunnen ze hieruit zelf de inzichten destilleren die ze nodig hebben of is er toch een echte data scientist nodig? En hoe wordt deze dan in de organisatie gepositioneerd? Wat betekent dit voor het toekomstige profiel van de demand planner?Worden de technologische skills belangrijker om het plan te kunnen berekenen en interpreteren of juist de communicatieve vaardigheden om de informatie uit de organisatie te verzamelen die niet kan worden afgeleid uit al beschikbare data?

De termen digital planning, next generation planning of planning 4.0 geven met name aan dat meer inzicht nodig is om waarde te kunnen halen uit deze vernieuwingen. Niet om het bestaande compleet te vervangen, maar om te verbreden. Net zoals de moderne e-sigaar prima kan worden bewaard in een traditionele sigarendoos.

Peter Tielemans is consultant S&OP, IBP en Digital Planning bij Involvation