Duurzaam vervoer van 270.000 ton suikerbieten per schip

suikerbieten

Cosun Beet Company vervoert deze campagne 270.000 ton suikerbieten per schip vanuit Zuid-Limburg naar de fabriek in Dinteloord. Met het vervoer over water worden minstens 8000 vrachtwagenritten uitgespaard. De verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per schip draagt bij aan een flinke CO2-reductie, minder verkeersdruk op de weg en lagere kosten.

De 270.000 ton suikerbieten die naar Dinteloord verscheept worden, maken 8 procent van de totale aanvoer naar de suikerfabriek uit. ‘Dat zijn ruim 15.000 vrachten minder over de weg, heen en terug. Ofwel 20 procent CO2-reductie’, stelt directeur Agrarische Zaken Arno Huijsmans. ‘Naast een lagere CO2-voetafdruk, is minder druk op het wegennet door het beroepsgoederenvervoer een belangrijk speerpunt van de provincie Noord-Brabant. En van de rijksoverheid. De landelijke ambitie is om in 2030 dagelijks 2000 TEU-containereenheden minder te vervoeren. Tijdens de bietencampagne draagt Cosun Beet Company daar al 10 procent aan bij.’

Samenwerking Groene Cirkels

De nieuwe manier van transport is de uitkomst van een geslaagde pilot die Cosun het afgelopen jaar uitvoerde. De pilot vond plaats binnen de Groene Cirkel Logistiek, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en LCB. Groene Cirkels is een platform voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio om versneld te verduurzamen. MCA Brabant bevordert multimodaal goederenvervoer over water en spoor en LCB de innovatiekracht van de logistieke sector binnen Noord-Brabant. Verder is de gemeente Steenbergen aangesloten.

De vijf partijen hebben deze zomer een intentieverklaring getekend om de verdere mogelijkheden te onderzoeken voor het scheepstransport van suikerbieten. Andere gebieden dan Zuid-Limburg bijvoorbeeld, en vervoer naar de Groningse fabriek van Cosun. Er wordt onder meer gekeken naar geschikte laad- en loslocaties en kadefaciliteiten. Daarnaast onderzoeken de partijen of Cosun ook uitgaande producten meer over water kan vervoeren. Ten slotte wordt bekeken wat scheepstransport voor andere sectoren kan betekenen.

Volop kansen voor uitbreiding scheepstransport

Bij Cosun zien ze nog volop kansen om het scheepstransport uit te breiden. ‘Als we onze fabriek in Groningen erbij kunnen betrekken, met geschikte laad- en loslocaties, denk ik aan 500.000 tot 1 miljoen ton bieten per campagne’, aldus Huijsmans. ‘Naast het transport van bulksuiker naar klanten op ons eigen groene gas, zetten we nu een flinke stap naar duurzamer bietentransport. Dat past naadloos bij het doel van Cosun om de supply chain, van land tot klant, versneld te verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal.’