Duurzaam inkopen wint aan belang

duurzaam inkopen

Het belang van supply chain-risico- en kostenbeheersing voor bedrijven wordt dit jaar nog eens benadrukt. Ook wint duurzaam inkopen aan belang. Dat blijkt uit de Nederlandse Barometer Inkopen 2024, een nieuw rapport van de Nevi waarin de huidige stand van inkopen in private ondernemingen in Nederland wordt weergegeven.

Ook het komende jaar blijft het beheersen van supply chain-risico’s en kostenbeheersing/-reductie de hoogste prioriteit houden voor organisaties, blijkt uit recent onderzoek van Nevi – het kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management – en softwareleverancier Onventis. Op de tweede plaats, zij het op enige afstand, staat duurzaam inkopen, waarvan het belang gestaag toeneemt.

Deze prioritering weerspiegelt de impact van verschillende thema’s op de inkoopfunctie, zoals schaarste, verstoringen in supply chains, stijgende kosten en duurzaamheid. Deze factoren smelten samen in de complexe leveringsketens van organisaties, waar toegang tot resources, wendbaarheid, flexibiliteit, ketentransparantie en ketensamenwerking essentiële competenties zijn voor succes, meldt Nevi.

Risicobeheersing en kostenreductie

Het onderzoek maakt duidelijk dat Chief Procurement Officers (CPO’s) supply chain-risicobeheersing bovenaan hun lijst van doelstellingen voor de organisatie en inkoopfunctie plaatsen, gevolgd door kostenbeheersing/-reductie. In tegenstelling tot CPO’s geven inkopers prioriteit aan kostenbeheersing/-reductie, met risicobeheersing in het verlengde daarvan. Ketentransparantie staat echter op de derde plaats bij CPO’s, omdat het als fundamenteel wordt beschouwd voor het behalen van diverse inkoopdoelstellingen.

Over het in lijn brengen van inkoopstrategieën met prioritaire doelstellingen zijn de respondenten redelijk tevreden, blijkt uit het rapport. Wel is er ruimte voor verbetering, met name bij het integreren van deze strategieën door de hele organisatie. Feedback van de respondenten suggereert ook dat er uitdagingen blijven bestaan bij het implementeren van noodzakelijke acties om doelstellingen te behalen. 39 procent van de respondenten is namelijk ontevreden over de snelheid van implementatie.

Contract- en leveranciersmanagement

De focus op verbetering binnen inkoopprocessen blijft gericht op risicomanagement, marktanalyse, ketenanalyse en duurzaamheidsanalyses. Het professionaliseren van contract- en leveranciersmanagement wordt gezien als cruciaal voor het beheersen van risico’s en het behalen van doelstellingen. Hoewel de kwaliteit van dit kernproces als redelijk wordt beoordeeld, wijzen de respondenten wel op verbeterpunten, vooral op het gebied van leveranciersprestatiemeting, en de verbetering, ontwikkeling en risicoreductie daarvan. Ook wordt het managen van strategische leveranciers genoemd als een belangrijk aandachtspunt.

Prestatie-indicatoren

Inzichten over prestaties van leveranciers, cybersecurity en innovatie lijken volgens de Nevi nog niet volledig geïntegreerd te zijn in prestatie-indicatoren. Ook is er ruimte voor verbetering op het gebied van informatie- en kennismanagement en humanresourcesmanagement, met name in talentwerving, -behoud en -ontwikkeling. Verder wordt de komst van nieuwe technologieën, en dan met name Artificial Intelligence (AI), gezien als een belangrijke trend voor de toekomst. Ook groeit de behoefte aan digitaal leveranciersmanagement en blijft de automatiseringsgraad van operationele processen hoog.