Distributiecentra supermarkten in kaart gebracht

distributiecentra

Covid-19 heeft de groei in online boodschappen geaccelereerd. De grootste spelers, Albert Heijn, Jumbo en Picnic, investeren fors in distributiecentra (dc’s) om aan deze groei en consumenteneisen te kunnen voldoen. Supply Chain Magazine bracht samen met Next Level, ontwikkelaar van logistiek vastgoed, de dc’s van supermarkten opnieuw in kaart. 

Supermarkten hebben in de voedselketen een dominant omzetaandeel van iets meer dan de helft in eten en drinken. Grofweg 65 tot 75 procent van wat we eten, komt via de supermarkt op ons bord. De goederenstromen die hiermee gepaard gaan, hebben een enorme omvang en zorgen voor een grote behoefte aan distributiecentra.

Groei online boodschappen

De enorme groei in online boodschappen had de afgelopen jaren de grootste impact. De omzet hierin steeg in 2018 met ruim 29 procent. Marktonderzoekers Gfk en Nielsen schatten het huidige marktaandeel van online boodschappen al rond de 5 procent. De recente impact van Covid-19 heeft deze groei in 2020 verder geaccelereerd. Naar verwachting zal het marktaandeel van online boodschappen in Nederland doorgroeien naar 15 tot 20 procent in 2030.

Investeren in nieuwe distributiecentra

Niet alle supermarktketens in Nederland zullen trouwens gelijkmatig profiteren van deze groei. Vandaar dat onder meer de drie grootste spelers, Jumbo, Albert Heijn en Picnic, fors investeren in onder andere nieuwe dc’s, meer en meer gemechaniseerd. Een dc voor e-commerce vergt overigens ook het drievoudige aan vierkante meters in vergelijking met een winkel-dc.