Chief Green

mierenhoop

De publieke verontwaardiging over het recente recordaantal bosbranden in het Braziliaanse Amazonegebied is groot. Ondertussen woeden er ook enorme branden in het Afrikaanse Kongobekken, Siberië en Indonesië. Met de – terechte – aandacht voor deze wereldwijde branden komt duurzaamheid nog meer op de agenda van niet alleen regeringen, maar vooral ook van bedrijven te staan. Voor de meeste bedrijven is het een kwestie van meegaan met de rest. Maar om duurzaamheid echt als strategie toe te passen, is leiderschap met een lange adem nodig.

Al in 1994 verkondigde Ray Andersen, de CEO van de Amerikaanse tapijttegelfabrikant Interface, zijn Mission Zero-belofte voor 2020. Paul Polman introduceerde in 2010, een jaar na zijn aantreden als CEO van Unilever, het Sustainable Living Plan. Doel hiervan is om tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van producten te halveren, terwijl Unilever blijft groeien. In een recent onderzoek door The Economist zegt 36 procent van de bedrijven een strategie voor een sustainable supply chain na te streven vanwege groeimogelijkheden.

Mindmap voor sustainable business

In de zomer van 2016 had ik persoonlijk contact met Paul Polman over het creëren van een mindmap voor sustainable business. Ondanks de toegang tot experts die hij mij leverde, kwam de totstandkoming van de mindmap toen niet van de grond, voornamelijk door tijdgebrek aan beide kanten. Nu, drie jaar later, publiceren we de mindmap voor sustainable supply chains alsnog. In deze visual staan de samenkomende trends, de impact op de bedrijfsfuncties, de uitdagingen in de supply chain en de verschillende oplossingsrichtingen. Hopelijk biedt dit visuele overzicht de noodzakelijke houvast voor supply chain professionals om constructieve stappen te maken richting duurzame businessmodellen.

De Native Americans, vroeger indianen genoemd, voelden zich altijd al verbonden met de aarde en wilden net als hun voorouders aan hun nakomelingen een duurzame toekomst achterlaten. Met de crossfunctionele verantwoordelijkheden en het overzicht over de gehele voortbrengings- en gebruiksketen is de supply chain professional de aangewezen Chief Green om de sustainable supply chain te realiseren, al dan niet met behulp van onze mindmap.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl