Checklist Mission Command-leiderschap

Professor Stephen Bungay stelde in 2010 voor dat bedrijven het militaire concept van Mission Command-leiderschap zouden kunnen toepassen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de snel veranderende en onvoorspelbare dynamiek in zakelijke omgevingen. Meer dan ooit beïnvloedt de wijdverbreide sociale, economische en geopolitieke onzekerheid de manier waarop bedrijven zaken doen. De vraag hoe om te gaan met al deze onrust is uiterst urgent.

De Mission Command-leiderschapsaanpak is ontwikkeld (of eigenlijk gesystematiseerd op basis van meer dan een eeuw slagveldervaring) door de militaire sector als antwoord op de zware uitdagingen in operationele contexten die worden gedomineerd door toenemende volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, VUCA).

Kort gezegd voorziet de doctrine van het Amerikaanse leger in twee basisconcepten van bevelvoering binnen het bredere Command & Control-kader. Het eerste concept is Detailed Command, gebaseerd op het opvolgen van specifieke, gedetailleerde bevelen. Vanuit zakelijk oogpunt betekent dit ‘ik vertel je wat je moet doen en hoe je het moet doen, en jij doet gewoon wat ik zeg’. Ondergeschikten worden niet gevraagd of aangemoedigd om enig initiatief te tonen. Het sleutelwoord hier is volgzaamheid.

Het tweede concept heet Mission Command. Deze benadering van operaties geeft ondergeschikten beslissingsbevoegdheid en gedecentraliseerde uitvoering, aangepast aan de situatie. Vanuit zakelijk oogpunt betekent dit ‘ik vertel je wat je moet doen en waarom, en jij handelt om het uiteindelijke doel te bereiken’. Gedeeld begrip, voortdurende feedback, professionalisme en initiatief zijn nodig en worden aangemoedigd om het beste uit de situatie te halen en het momentum te benutten. Het sleutelwoord hier is betrokkenheid.

De huidige oorlog in Oekraïne – waar de eerste benadering wordt gebruikt door de Russen en de tweede door de Oekraïners – illustreert perfect de botsing tussen deze twee totaal verschillende benaderingen en hun gevolgen. Het behoeft geen betoog dat de omstandigheden in zakelijke omgevingen lang niet zo hard zijn als in een daadwerkelijke oorlog. Toch zijn er veel parallellen te trekken, en alleen al in de afgelopen drie jaar hebben de pandemie en de oorlog in Oekraïne een voorbeeld van een ‘perfecte storm’ van verstoringen gecreëerd.

Download de checklist Mission Command-leiderschap

Roberto Crippa (Supply Chain Director & Chief Risk Officer) en Chiara Vescovi (HR Manager), beiden van het Italiaanse productiebedrijf Tecniplast, en Supply Chain Media hebben deze checklist ontwikkeld om te beoordelen hoe goed uw bedrijf kan omgaan met een VUCA-wereld. Beantwoord deze 10 vragen en ontdek of u het concept van Mission Command-leiderschap succesvol toepast.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.

Download: Checklist Mission Command-leiderschap