Blockchain-simulatie Smartys voor gekoeld transport

transport

Met een blockchain-simulatie is het Tilburgse Smartys er als eerste start-up in geslaagd onderdeel uit te maken van het Weconomics Accelerator Program. Het gaat daarbij om een logistieke use case voor gekoeld transport. ‘Krachtig in haar eenvoud’, aldus Weconomics.

Smartys ontwikkelt simulaties om de adoptie van internet of things, blockchain, tokenization, smart contracts en artificial intelligence, samen ook wel de digitale lopende band genoemd, te versnellen. De belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van die digitale lopende band is volgens de Tilburgse onderneming niet de technologie, maar een nieuwe manier van organiseren.

Onder het motto: ‘Driven by social innovation, empowered by technology’ biedt het Weconomics Accelerator Program ondernemers de mogelijkheid hun project sneller en beter te ontwikkelen. Dit door gebruik te maken van gemeenschappelijke faciliteiten en het uitgebreide Weconomics-netwerk. Bij de adoptie van nieuwe businessmodellen en datatechnologieën speelt simulatie een belangrijke rol.

Datawijsheid

Voor veel mensen zijn data, blockchain en datagedreven organiseren nogal abstract. Daarom investeert Weconomics veel in ‘datawijsheid’. Kort gezegd: wat zijn data en hoe kun je vraag en aanbod van data het beste organiseren? Het simulatieplatform van Smartys speelt daarin een belangrijke rol. Met een simulatie verwerf je nieuwe inzichten, belangrijk voor zowel het bedrijfsleven, de overheid als onderwijsinstellingen.

Door zelf, met behulp van een echte blockchain-oplossing, een proces in de markt of de supply chain te simuleren, gaan deelnemers zien hoe ze data slimmer kunnen organiseren. Op die manier leren ze dataverspilling tegen te gaan, kosten en doorlooptijden te reduceren, de kwaliteit te verbeteren, privacy en veiligheid beter te waarborgen, de complexiteit te reduceren en de macht van tech-/platformbedrijven te verminderen.

Smartys-simulatie

De Smartys-simulatie is volgens Weconomics krachtig in haar eenvoud. Het simulatieplatform is ontworpen en gebouwd met behulp van Ethereum en gebaseerd op een logistieke use case voor geconditioneerd vervoer. Smartys simuleert ook smart contracts – een geprogrammeerd ‘slim’ contract dat in de blockchain is vastgelegd – en maakt daarbij gebruik van echte sensordata.

Deelnemers aan een simulatie-sessie organiseren in een rollenspel onder meer het transport van een vrachtzending en registreren de voorwaarden van de bestelling en het transport in een aantal van deze smart contracts. Afhankelijk van de voorwaarden waaraan bij het transport is voldaan, verdeelt het smart contract de verdiensten vervolgens volledig geautomatiseerd over de betrokken partijen.