Smart contracts-simulatie van Smartys

Smartys

Smartys, een start-up die zich richt op smart contracts in de logistiek, bouw en finance, presenteerde eind januari een eerste, basale versie van een door hen ontwikkelde smart contracts-simulatie. Dankzij de toekenning van een Europese subsidie is nu ook verdere ontwikkeling van de simulatie mogelijk.

De simulatie is een werkende blockchain-toepassing gebaseerd op een vereenvoudigde logistieke use case. Door met de simulatie aan de slag te gaan, krijgen deelnemers op een efficiënte manier inzicht in de werking en voordelen van smart contracts. De nu door de EU via het Block.IS Accelerator Program for Blockchain Solution toegekende subsidie biedt Smartys de ruimte voor verdere ontwikkeling.

De subsidie werd toegekend tijdens een tweedaags evenement van Block.IS in Istanboel. Daar moest het Smartys-team – met Robert Rengen en Jeroen Perquin (foto) – de jury overtuigen met zijn visie op de uitdagingen in de logistieke sector en de bijdrage die smart contracts daarin kunnen bieden. Industriële bedrijven ondervinden volgens de start-up namelijk directe problemen op het gebied van traceerbaarheid, efficiëntie en transparantie in de keten.

Haalbaar simulatie-concept

Smartys, een partner van Weconomics dat het gebruik van disruptieve technologieën bij bedrijven aanmoedigt, kreeg van de jury speciale waardering voor de haalbaarheid van het simulatie-concept. Ook was er veel lof voor de toegepaste technologie in de simulatie: een combinatie van open-blockchain-technologie (Ethereum), smart contracts en Internet of Things.

Volgens Smartys zijn nieuwe technologiën als blockchain en smart contracts wel voorhanden, maar zijn veel bedrijven zich dat onvoldoende bewust. Men heeft er onvoldoende kennis van en/of de samenwerking ontbreekt om die innovaties toe te passen. In die problematiek richt het bedrijf zich met name op bewustwording en educatie.

Uitrol middels licentiesysteem

Het doel is om Smartys middels een licentiesysteem verder in Europa uit te rollen naar universiteiten, hogescholen en vakopleidingen in de logistiek. Het is toepasbaar als losse module binnen een bestaande opleiding én als complete basisopleiding. Smartys kan daarnaast volgens de bedenkers ook interessant zijn als in-house opleiding bij bedrijven en start-ups in de logistiek, bouw en finance.