Twee derde van Duitse logistieke bedrijven financieel getroffen door verstoringen in supply chain

verstoringen in supply chain

Meer dan 65 procent van alle bedrijven in de logistieke sector in Duitsland leed al financiële verliezen door verstoringen in de supply chain, blijkt uit nieuw trendonderzoek van de Logistics Hall of Fame in samenwerking met de Schunck Group. Diversificatie van leveranciers wordt gezien als de belangrijkste methode om zich tegen nieuwe disrupties in de keten te wapenen. 

Niet alleen leed al ruim 65 procent van de Duitse logistieke bedrijven schade door verstoringen in de supply chain, het risico dat dat in de toekomst opnieuw gebeurt wordt door nog eens circa 65 procent als hoog tot zeer hoog ingeschat. Op een schaal van één tot tien kennen de Duitse logistiek directeuren en algemeen directeuren van logistiek dienstverleners zeven tot tien van de mogelijke punten toe.

In een beoordeling van alle risico’s die momenteel gevaarlijk kunnen zijn voor logistiek dienstverleners, staan verstoringen van de supply chain op de derde plaats. 39,1 procent van de ondervraagden merkte dit aan als een bedreigend risico. De respondenten beoordeelden de risico’s van cybercriminaliteit (69,6%) en het tekort aan geschoolde werknemers (60,9%) als nóg gevaarlijker voor bedrijven. Onder andere politieke risico’s, natuurrampen, bedrijfsonderbrekingen en de uitbraak van een pandemie volgden in het rijtje.

Voorbereiden op crisisscenario’s

Wanneer supply chains tot stilstand komen, gaat dit in bijna alle gevallen gepaard met financiële schade voor bedrijven. Thomas Wicke, Managing Director van Schunck Group, raadt bedrijven daarom aan grondig voorbereid te zijn op crisisscenario’s. ‘Niet alleen de coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien hoe snel bestaande processen in de logistiek kunnen ontsporen als slechts één onderdeel van de complexe procesketen zwakke plekken vertoont’, benadrukt hij.

‘Het feit dat twee derde van de ondervraagde bedrijven dit al aan den lijve heeft ondervonden, is een duidelijk signaal het onderwerp serieus te nemen en na te denken over mogelijke bescherming’, vervolgt Wicke. ‘Het is essentieel om professionele voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de grootste bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft bijvoorbeeld een permanent hoog risico. Bijna driekwart van de managers ziet dat ook zo.’

Leveranciersdiversificatie

Meer dan 78 procent van de respondenten in de Logistics Hall of Fame Trend Survey zegt te vertrouwen op leveranciersdiversificatie om zich te beschermen tegen verstoringen van de supply chain; 52,2 procent vertrouwt ook op goed voorraadbeheer en het aanleggen van voorraden. Een uitgebreide leveranciersbeoordeling, gekoppeld aan goed leveranciersbeheer, wordt door 47,8 procent gezien als een manier om disrupties in de keten te beperken.