Transformatie van de inkoop

Transformatie van de inkoop

De focus van inkoop ligt in het bedrijfsleven vaak nog steeds op kostenbeheersing en niet op het creëren van toegevoegde waarde. Het boek ‘Beyond Sourcing’ schetst de weg die een bedrijf moet afleggen om inkoop niet alleen bestaansrecht te laten behouden, maar zelfs de voorkeurspositie van ‘partner of choice’ bij de toeleveranciers en samenwerkingspartners te bemachtigen.

In negen stappen moet een bedrijf het transformatieproces doorlopen om een ‘partner of choice’ te worden. Met behulp van een assessment geeft het boek van auteurs Han Hendriks en Joost Scheepens inzicht in de huidige situatie en laat het zien waar het verbeterpotentieel ligt binnen een bedrijf.

‘Beyond Sourcing’ beschrijft op een heldere manier de drie mogelijke transfor-matieniveaus van arbeids- en organisatiepsycholoog Jaap Boonstra en de succesfactoren bij een transformatie. Communicatie over het waarom en wat van de transformatie aan alle betrokkenen. Helaas gaan de auteurs niet in op hoe deze communicatie moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door het gebruik van visualisaties, zoals mindmaps of getekende roadmaps.

‘Beyond Sourcing’ (2017), Han Hendriks & Joost Scheepens. Uitgeverij Eburon, 132 blz., €29,95.

Oordeel: ****