Supply Chain op Maat innovatieprogramma van OnePlanet

OnePlanet

De provincie Gelderland steekt 65 miljoen euro in een nieuw technologie- en innovatiecentrum: OnePlanet. Het centrum gaat de komende acht jaar innovaties voor voeding, landbouw en gezondheid ontwikkelen en versnellen. OnePlanet drijft op vier innovatieprogramma’s, waarvan Supply Chain op Maat er een is. De andere drie zijn: data-gedreven Voeding en Gezondheid, Gezondheid en Gedrag, en Precisie, Productie en Verwerking.

Oprichters van OnePlanet zijn Wageningen University & Research, de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Radboudumc, en het op de High Tech Campus Eindhoven gevestigde Imec Nederland. Demografische trends, zoals het stijgen van de wereldbevolking en het steeds ouder worden van de mens, zorgen voor een toenemende druk op de manier waarop voedsel geproduceerd en geconsumeerd wordt en op onze gezondheid. Het Gelderse initiatief maakt zich sterk voor het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe innovaties die bijdragen aan het oplossen van dit probleem. OnePlanet positioneert zich daarbij op de cross-overs tussen agri, voeding, gezondheid en hightech.

Met minder grondstoffen meer voeding lokaal produceren

Binnen het onderzoekscentrum zal onder andere worden gewerkt aan nieuwe technologieën voor de vroegtijdige signalering van ziektes bij mensen. Veel ziektes kunnen worden voorkomen met de juiste voeding op basis van persoonlijke gezondheidsdata; behandelingen kunnen alvast uitgetest worden door organen te kweken op chips. Daarnaast komt er aandacht voor de manier waarop voedsel verbouwd en geconsumeerd wordt. Doel is om middels nieuwe landbouwtechnologie met minder grondstoffen meer voeding lokaal te produceren.

Toekomstbestendige opleidingen stimuleren

Vanuit de locaties Wageningen en Nijmegen gaan interdisciplinaire teams met onder andere voedseltechnologen, datawetenschappers, medici en biochemische onderzoekers samenwerken. Bij de start later dit voorjaar worden er 35 onderzoekers aangenomen; het is de bedoeling dat dit aantal geleidelijk doorgroeit naar 120 in 2028. Daarnaast zal OnePlanet samenwerken met kennisinstituten, overheid, mkb’ers en het mbo/hbo-onderwijs. Het centrum wil ook toekomstbestendige opleidingen stimuleren en stages aanbieden die inspelen op snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door de invloed van kunstmatige intelligentie, robotisering en automatisering.

Bron: Innovation Origins