Stuurloos zonder strategische scenario’s

Digitalisering

Er wordt steeds meer verwacht van supply chains. Agility, responsiveness en sustainability waren al populair, en recent is resilience er ook nog bijgekomen. De Nederlandse taal schiet kennelijk tekort in ons vakgebied. En deze eisen hebben allemaal met de supply chain-strategie te maken.

Van ieder bedrijf wordt verwacht dat het een supply chain-strategie heeft. Strategie klinkt wel groot, dus meer concreet: waar sta je met je huidige supply chain (bijvoorbeeld in SWOT-termen), waar moet het naartoe,  en – bovenal belangrijk – wat moet er gebeuren om daar te komen? Lagere kosten en hogere service is wat mij betreft geen strategie, maar de uitkomst van een gekozen strategie. Natuurlijk moet de supply chain-strategie aansluiten op de bedrijfsstrategie, en dat kan wel eens een uitdaging zijn. Want een duidelijke bedrijfsstrategie ontbreekt bij sommige bedrijven. Plat gezegd: er wordt gekozen om door te gaan met wat er al gedaan wordt, plus wat nieuws. Maak dan maar eens strategische supply chain-keuzes.

Resilience als extra eis

Nu komt resilience erbij als extra eis aan de supply chain. De aanleiding is bekend: de verstoringen veroorzaakt door onder meer corona, de blokkade van het Suezkanaal en de oorlog in Oekraïne. De impact hiervan is bij veel bedrijven significant geweest. Daarmee is supply chain een thema in de directiekamers geworden, maar helaas dus niet vanwege positief nieuws. Gezien deze ervaringen wil het seniormanagement natuurlijk richting de toekomst weten hoe we ons beter kunnen voorbereiden.

Het gaat om mogelijke risico’s die op kunnen treden in de verschillende onderdelen van de supply chain. Zo’n risicoanalyse is nodig om te bepalen met welke maatregelen de supply chain robuuster kan worden gemaakt; eigenlijk hadden we deze analyse al veel eerder moeten doen. Opties als dual-sourcing, nearshoring of een extra logistieke hub moeten worden bekeken. Maar ook wijzigingen in de inrichting van plannings- en aansturingsprocessen. Het gaat in feite om strategische scenario’s voor de verdere ontwikkeling van de supply chain. Sommige plannen stonden misschien al op de lijst en moeten worden versneld; andere blijven in de la totdat de situatie ze noodzakelijk maakt.

Beschikbaar hebben van scenario’s

Het beschikbaar hebben van dit soort scenario’s is essentieel om te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Het is zeer belangrijk dat deze scenario’s worden doorgenomen met het seniormanagement. Dat betekent dat het seniormanagement keuzes moet gaan maken, want die noodzakelijke maatregelen gaan budget en resources vragen. Mogelijk is zelfs aanpassing van de bedrijfsstrategie aan de orde, want resilience doe je er niet even bij: het gaat om bewuste keuzes.

Ik hoor u al zeggen dat het in de praktijk altijd anders loopt dan eerder gedacht. Mee eens. Maar het is wel zo prettig dat veel basiswerk zoals het verzamelen van gegevens al is gedaan. En dat er alvast is nagedacht over een aantal zaken en de directie is geïnformeerd. Dan gaat er later minder tijd verloren bij het voorbereiden en nemen van beslissingen. Een extra uitdaging voor u als supply chain manager. Maar u wist toch al: there is never a dull moment in supply chain management.

Lex Kop, supply chain consultant en interim-projectmanager bij bedrijven in FMCG, B2B, energy en logistiek dienstverlening