Refresco onderscheiden voor optimalisatie van transport in Europa

Refresco

Refresco, producent van water, frisdranken en vruchtensappen, heeft voor zijn transportorganisatie in Europa de eerste Europese Lean & Green Star ontvangen. Het is een erkenning voor het feit dat het bedrijf transportemissies heeft die meer dan 20 procent lager zijn dan het gemiddelde van de branche.

Het terugdringen van de emissies werd bereikt door een aantal optimalisatieprogramma’s die in Refresco’s hele Europese organisatie zijn doorgevoerd. Sinds 2018 werden diverse projecten geïmplementeerd.

Zo vindt transport zo veel mogelijk plaats met 100 procent beladen trucks, inclusief grensoverschrijdende ritten. Ook werden strategische partnerschappen aangegaan met transportondernemingen en leveranciers om transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bovendien werd gezorgd voor een optimale verdeling van de productie, om zo de afstand van de productielocatie naar klanten te verkleinen. Alle initiatieven hadden tot doel de transportefficiëntie te verhogen en de transportemissies te verlagen.

Daarnaast introduceerde Refresco Italië een extra lange lichtgewicht truck met 8 procent meer beladingscapaciteit. Ook bouwde het twee nieuwe externe magazijnen dichter bij de fabrieken. Beide initiatieven dragen bij aan een permanente en aanzienlijke reductie van transportemissies.

Korte transportlijnen Refresco

‘Er zijn natuurlijk veel andere elementen van belang, maar de manier waarop wij transport beheren, heeft een grote impact op de duurzaamheid van onze onderneming’, meldt Refresco Group Sustainability Manager Minna Lyijynen. ‘Dankzij ons pan-Europese netwerk van productielocaties zijn we in staat om met korte transportlijnen te werken en bevinden we ons dicht bij onze klanten, wat ook in hun voordeel is. Ons doel is om, samen met onze vervoerders en leveranciers, optimale transportefficiëntie te bereiken met een minimale impact op de omgeving.’

Nico Anten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lean & Green Europe, voegt hieraan toe: ‘Nieuwe technologie kan weliswaar leiden tot duurzamer transport, maar het meest belangrijke element voor succes zijn de wil en inzet van een onderneming om het voor elkaar te krijgen. Deze eerste Europese Lean & Green Star ooit is dan ook welverdiend en toont het belang aan dat Refresco hecht aan het duurzamer maken van zijn transport.’