Onderzoek naar AI-planner van de toekomst

AI-planner

De AI-planner van de toekomst staat centraal in een nieuw onderzoeksprogramma. De studie spitst zich toe op de steeds grotere verwevenheid van technologie en menselijke aspecten op het vlak van Artificial Intelligence in supply chain en logistiek. Voor het onderzoek tekenden het European Supply Chain Forum (ESCF), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) recent een samenwerkingsovereenkomst voor de lange termijn.

Waarom Artificial Intelligence combineren met menselijke zwakte? ‘De stelling dat mensen alleen fouten toevoegen, is onjuist’, stelt wetenschappelijk programmaleider Tom van Woensel. ‘Je moet nagaan wanneer mensen voorspelbare fouten maken, en wanneer ze voorspelbaar beter presteren dan puur datagestuurde modellen. We streven ernaar om de AI-voordelen te benutten zónder het essentiële element van goed geïnformeerde mensen volledig te vervangen.’

Het onderzoeksprogramma kijkt daarom naar de expliciete verweving van technische en menselijke aspecten. Daarbij rekening houdend met alle relevante prestatie-indicatoren (‘people’, ‘profit’ en ‘planet’). Dit vereist kennis vanuit een multidisciplinair gezichtspunt, maar daagt ook het huidige onderzoeksdomein uit. Verklaarbare AI, betrouwbare AI, ethiek en de benodigde algoritmen moeten worden gegenereerd of aangepast aan het planningsdomein, toegepast in een supply chain en logistieke setting.

Experts uit de praktijk én de academische wereld

Van Woensel: ‘Een programma als ‘AI-planner van de toekomst’ heeft een breed scala aan onderzoeksgebieden én een rijke set aan betrokken bedrijven nodig. Dit programma heeft beide! We combineren de uitgebreide kennis van onderzoekers uit alle multidisciplinaire Industrial Engineering & Innovation Sciences-domeinen en de real-life living labs van ESCF-bedrijven. Alle sectoren zijn erbij betrokken: fast moving consumer goods, omnichannel retailing, last mile-logistiek, dienstverlening, gezondheid, transport en mobiliteit, hightechindustrieën, etc.’

Ambitieus programma

Het onderzoeksprogramma loopt vijf jaar. In totaal 25 Artificial Intelligence-onderzoekers, tien promovendi en meer dan vijftig bachelor- en master-studenten werken eraan mee. Het programma wordt gehost door de TU/e-afdeling Industrial Engineering & Innovation Sciences. Ondersteuning is er van het European Supply Chain Forum, de vakgroep Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) en Logistics Community Brabant.