Lichte daling export remt herstel Nederlandse industrie

groei export Nederlandse industrie

Het herstel van de Nederlandse industrie zet nog door, maar mindert duidelijk vaart. Dat blijkt uit de nieuwe Nevi Inkoopmanagersindex. Die daalde afgelopen maand, van 52.5 in mei naar 50.7 in juni. Een lichte afname van het aantal nieuwe exportorders is de boosdoener.

Vooral de vraag uit andere Europese landen was zwak, blijkt uit de onder inkoopmanagers gehouden peiling. ‘De voorlopige inkoopmanagersindex voor de eurozone van anderhalve week geleden beloofde al niet veel goeds’, meldt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro. ‘De voorlopige score voor de industrie in de eurozone daalde van 47.3 naar 45.6; de laagste score in zes maanden tijd. In Duitsland, de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse industrie, daalde de productie snel.’

In Nederland bleef het aantal nieuwe orders gelukkig wel – zij het minimaal – stijgen, wat te danken is aan de binnenlandse vraag. Volgens Swart is het echter nog maar de vraag of dit standhoudt, gezien de verslechterde situatie in andere Europese landen. ‘Mogelijk sorteert de Nederlandse industrie al voor op een herstel van de machine-industrie, bijvoorbeeld bij chipmachinefabrikant ASML’, aldus de sectoreconoom.

Krimp door daling export

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal volgens een tweede berekening met 0,5 procent is gekrompen, terwijl eerder nog een krimp van slechts 0,1 procent werd gemeld. Voor de nieuwe berekening maakte het CBS gebruik van aanvullende gegevens en werd een reeks aanpassingen in de rekenmethode doorgevoerd, meldt Swart. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de krimp vooral veroorzaakt werd door een daling van de export van goederen, die samenhangt met een afname van de industriële productie.

Groei van de productie

Toch heeft de Nederlandse industrie in het tweede kwartaal waarschijnlijk beter gepresteerd dan in het zeer zwakke eerste kwartaal. Sinds april duidt de Nevi Inkoopmanagersindex op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden en op duidelijke groei van de productie. De (voorlopige) CBS-cijfers over de maand april bevestigen dit. Swart: ‘Ondanks de lichte afname van het aantal nieuwe exportorders in juni is het aannemelijk dat de industrie in het tweede kwartaal meer heeft geëxporteerd dan in het eerste kwartaal. We zien daarom vooralsnog geen reden om onze voorzichtig positieve verwachtingen voor 2024 wat betreft de industriële productie neerwaarts bij te stellen.’