Lezers Supply Chain Magazine delen planningstips tijdens online netwerkbijeenkomst

online netwerkbijeenkomst

Voor het eerst heeft Supply Chain Magazine een online netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de lezers van het blad. Rond lunchtijd op 7 februari kregen zij de kans op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de hoofdredacteur en het volledige redactieteam van het vakblad. Ondanks de digitale vermoeidheid van velen als gevolg van talloze digitale bijeenkomsten, bleek de belangstelling om nieuwe contacten te leggen groot.

De online netwerkbijeenkomst, met het thema supply chain planning, begon met een korte inleiding door Martijn Lofvers, hoofdredacteur van Supply Chain Magazine. Hij besprak de onderwerpen waarover CEO’s van Amerikaanse multinationals praten in publieke kwartaalbijeenkomsten met financiële analisten: ‘Eindelijk weten CEO’s hoe ze supply chain moeten uitspreken en spellen.’

Na een korte bespreking van de visualisatie van rimpel- en opslingereffecten in de wereld, gingen de deelnemers uiteen naar de verschillende tafels in de virtuele lounge. In het digitale rondetafelgesprek van 40 minuten kwamen drie thema’s binnen supply chain planning aan bod: demand planning, supply planning en warehouse planning.

Blussen van brandjes

Aan de demand planning-tafel werd de planners-paradox besproken. ‘Hoe beter je je werk doet als supply chain professional, hoe minder zichtbaar je bent. Zoals een brandweerploeg die goed is in brandpreventie. Na een tijdje vragen mensen zich af wat al die brandweermensen toch aan het doen zijn, ze blussen immers nooit een brand’, verduidelijkte één van de deelnemers.

Onder de deelnemers bestond veel behoefte aan het delen van ervaringen op het gebied van demand planning. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich voldoende bewust is van zijn eigen bijdrage? Hoe kan je met de data beter forecasten? En hoe krijg je als supply chain-directeur de mensen in het bestuur mee?

Als laatste werd besproken hoe het ideale besluitvormingsproces voor Sales & Operations Planning (S&OP) eruit moet zien. Dat S&OP een grote rol speelt in de operatie is duidelijk, maar al snel wordt gekeken naar nieuwe software of extra applicaties. Er wordt vergeten eerst te bespreken wat de volwassenheid van de supply chain is. En wat moet S&OP opleveren? ‘We kopen heel snelle en dure auto’s, terwijl niemand een rijbewijs heeft’, concludeert een deelnemer. 

Complexiteit stroomopwaarts

De lezers aan de tafel over supply planning waren het erover eens dat bij S&OP de meeste aandacht uitgaat naar forecasting en demand planning. Supply planning is volgens hen in de praktijk veel complexer, omdat voor het tegemoetkomen aan de vraag inzicht noodzakelijk is in de eigen productiecapaciteit, benodigde onderdelen, grondstoffen en materialen, maar ook mogelijke alternatieven vanwege disrupties en verschillende CO2-emissies.

De mogelijke softwareoplossingen voor supply planning zijn dan ook veel meer divers dan voor forecasting en demand planning. Eén van de lezers, die lange tijd in Singapore heeft gewerkt, zag dat bedrijven daar technologisch ver vóórlopen op Nederland. 

Plannen van retouren

In warehouses is real-time data-inzicht belangrijk voor het managen van voorraad. Onder de deelnemers van deze rondetafel werd de ervaring besproken van verschillende Warehouse Management Systemen (WMS) die naast elkaar in gebruik zijn. Naast kostenverhoging, is het ontbreken van juiste informatie over de voorraad een groot probleem. Hoe stem je hier een planning op af? Ook het managen van retourstromen blijft een uitdaging. Een enkel bedrijf sluit retourlabels bij in de verzendingen, zodat eventuele retouren op de juiste plek in het warehouse terechtkomen.

Geslaagd experiment

Tijdens de afsluiting van de online netwerkbijeenkomst werd snel duidelijk dat lezers van Supply Chain Magazine een sterke behoefte hebben om op deze manier ervaring en kennis te delen. Dit nieuwe initiatief van Supply Chain Magazine krijgt op 10 april rond lunchtijd dan ook een vervolg in een kwartaalsessie over digitalisering.