Knelpunten en lekkages in de talentenpijplijn

supply chain-talent

Het tekort aan talent in supply chain blijft het bedrijfsleven parten spelen. Daarom gaat veel aandacht uit naar het vergroten van de instroom. Het is minstens zo belangrijk om de hele pijplijn van talent in ogenschouw te nemen. Wie zich in de toekomst van voldoende talent wil verzekeren, zal ook wat moeten doen aan de uitstroom.

Goed nieuws uit de arbeidsmarkt. Steeds meer talent kiest bewust voor een carrière in supply chain. Ze doen dat op aanraden van hun loopbaanadviseur (23%) of van hun persoonlijke netwerk (23%), maar ook omdat ze de afgelopen jaren veel in de media over het vakgebied hebben gehoord of gelezen (12%). Ze hebben de nieuwsberichten gezien over verstoorde aanvoerketens, pieken in e-commerce en tekorten aan grondstoffen en willen een duurzame bijdrage leveren aan de oplossing van deze vraagstukken.

De cijfers zijn afkomstig van Boom!, de wereldwijde community voor vrouwen in supply chain die jaarlijks onderzoek doet naar supply chain-talent. Ze markeren een trendbreuk met de periode vóór de pandemie, toen het vakgebied nog weinig bekendheid genoot bij het grote publiek en zelden de krant haalde. Van de ervaren professionals die meer dan vijf jaar in supply chain werken, geeft maar liefst 80 procent aan dat ze in die tijd bij toeval in het vakgebied terecht zijn gekomen. Nu is dat nog maar 40 procent.

‘Het is goed nieuws dat de nieuwe generatie talent niet alleen bewust kiest voor een carrière in supply chain, maar ook blij is met die keuze. Maar liefst 90 procent zou anderen een carrière in supply chain aanbevelen. Dat is een geweldige steunbetuiging voor ons vakgebied’, vertelt Melanie Salter, Director Supply Chain Research bij Boom!.

Dat steeds meer talent bewust kiest voor een loopbaan in supply chain, wordt gestaafd door de groei in het aantal supply chain-opleidingen. Alleen al in de Verenigde Staten groeide het aantal masteropleidingen tussen 2012 en 2020 van 24 naar 63 en het aantal bacheloropleidingen van 12 tot 46. ‘Niettemin blijft de vraag naar supply chain-talent groter dan het aanbod’, stelt Salter. … … …

Verder lezen?