ING: ‘Licht herstel voor truckmarkt in 2021’

truckmarkt

Transporteurs en vlooteigenaren investeren door de coronacrisis dit jaar fors minder in nieuwe trucks en trailers. Als een nieuwe virusuitbraak uitblijft, zullen de investeringen in 2021 weer licht aantrekken. In navolging van de lagere vervoersvraag krimpt naar verwachting ook de vloot. Dat blijkt uit de nieuwe assetvisie trucks en trailers van ING Economisch Bureau.

Met de coronacrisis is het tij op de truck- en trailermarkt versneld gekeerd. Na jaren van groei en flinke uitbreiding van het wagenpark hebben veel bedrijven nu ruimte in de capaciteit. In combinatie met onzekerheid over de nabije toekomst zorgt dit voor een rem op investeringen. Niet alleen is de vraag naar nieuw materieel weggezakt, productieonderbrekingen hebben ook voor vertraging in de levering van bestaande orders gezorgd.

Verder blijven extra registraties door invoering van nieuwe regels (zoals de smart tachograaf in 2019) dit jaar uit. Truckfabrikanten als DAF en Mercedes produceren ondanks het inhalen van gemiste productie dan ook op een flink lager niveau dan begin van het jaar. Al met al verwacht ING Economisch Bureau dat het Nederlandse aantal truckregistraties dit jaar met iets minder dan 35 procent terugzakt tot zo’n 10.400. De afzet van nieuwe trailers zakt na de al ingezette daling met ruim 35 procent verder terug.

Licht herstel verwacht voor afzet in 2021

Met het gematigd terugveren van de economie gaan de ING-onderzoekers in het basisscenario uit van een licht herstel voor de truckmarkt in 2021. De blik van bedrijven blijkt ook vaak al op het nieuwe jaar gericht. Toch blijft de afzet met 10.900 eenheden ook volgend jaar ruim onder het tienjaarsgemiddelde van dik 13.000 liggen. Voor de sterker cyclische trailermarkt wordt stabilisatie verwacht. Door de coronacrisis is het vooruitzicht onzekerder dan anders. In het geval van een tweede virusgolf en een nieuwe ronde maatregelen zal de afzet op beide markten ook in 2021 in de min terechtkomen.

Ook efficiëntieslagen aanleiding voor pas op de plaats

Naast terugval van de vervoersvraag zijn er meer redenen voor een pas op de plaats met investeren. Zo zijn er efficiëntieslagen te maken met minder files, betere benutting van materieel en inzet van lange, zware voertuigen. Machiel Bode, ING Sector Banker Transport & Logistics: ‘Ook schaalvergroting door overnames kan voor efficiëntere benutting van capaciteit zorgen. Digitalisering en inzet van platformen helpen daarbij.’

Toch kan er ook aanleiding zijn om de investeringen op te schroeven. Zo hebben bedrijven die voor supermarkten, bouwmarkten en tuincentra rijden dit jaar wél meer werk. Ook kunnen zuinigere en geavanceerdere nieuwe modellen trucks bedrijven aanzetten tot vervanging. Zo is sinds de introductie van de Euro VI-truck in 2013 dit type met nieuwe generaties al meer dan 10 procent zuiniger geworden.

Afstoot van oud materieel

In de huidige marktomstandigheden is er per saldo minder capaciteit nodig en gaat het truckpark naar verwachting voor het eerst sinds 2015 weer krimpen. In deze omstandigheden kunnen bedrijven hun wagenpark met afstoot van oud materieel opschonen en per saldo efficiënter maken. Dat Euro IV en Euro V-trucks vanaf 2022 niet langer de Nederlandse binnensteden in mogen, kan hiervoor een extra reden zijn.

 

truckmarkt