Industrie verwacht groot tekort aan plasticafval in 2030

plasticafval

Nederland krijgt straks te maken met een groot tekort aan plasticafval. De chemische en afvalverwerkende industrie in ons land heeft dit afval namelijk hard nodig als grondstof voor recycling. De sector voorziet in 2030 een tekort van 1.200.000 ton per jaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KPMG.

Het Nederlandse bedrijfsleven wil voor de productie van nieuw plastic overstappen van fossiele naar circulaire grondstoffen uit bijvoorbeeld plasticafval en biogrondstoffen. Dit heeft veel klimaatvoordelen: van het niet langer verbranden van plasticafval tot het gebruik van minder fossiele grondstoffen in nieuwe producten. Toch bestaan hiervoor nog de nodige hindernissen. KPMG bracht die in beeld door te onderzoeken wat het aanbod van en de verwachte vraag naar plasticafval voor recycling is.

Flink gat tussen vraag en aanbod

Duidelijk is dat er de komende jaren een flink gat ontstaat tussen vraag en aanbod van plasticafval. Nieuwe nationale en Europese wetgeving zorgt voor het verplicht inzetten van recyclaat in nieuwe producten. De Nederlandse industrie heeft concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling. Hierdoor kan de capaciteit voor het recyclen van plasticafval in 2030 verdubbelen tot meer dan 2.200.000 ton. De beschikbaarheid van kunststof blijft in 2030 echter steken op zo’n 1.000.000 ton.

Als belangrijkste oplossing noemt KPMG het verhogen van de import van plasticafval via stimulering en beleid. Er zijn ook andere mogelijkheden om het aanbod te verhogen – voornamelijk door restafval meer te sorteren. Maar ook met deze optimalisaties zal er niet genoeg kunststof beschikbaar zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen. Daarom zou import vanuit andere Europese landen gefaciliteerd moeten worden. Samenwerking op Europees niveau is volgens KPMG essentieel om deze keten van de grond te krijgen.

Nederland als koploper

Overigens is de recyclingsector in Nederland volgens KPMG beter ontwikkeld dan in de rest van de Europese Unie. ‘Daardoor kan de sector de circulariteitsdoelstellingen in de EU uitstekend ondersteunen en een koploper worden op dit gebied’, aldus het rapport. Het onderzoek ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland’ werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Plastics Europe en de Versnellingstafel Chemische Recycling.