Flinke stijging van capaciteit in wegtransport

wegtransport

De capaciteit van het wegtransport op de Europese spotmarkt is de afgelopen tijd flink gestegen. Wel ging die stijging gepaard met dalende transportprijzen. Dat blijkt uit een update van de Transport Market Monitor (TMM) van vrachtuitwisselingsplatform Transporeon en adviesbureau Tim Consult.

Afgezet tegen de maand ervoor steeg het wegtransport in november met 16,8 procent. De index van de Europese spotmarkt kwam uit op 102.8 punten. In vergelijking met november 2019 is er momenteel echter minder capaciteit beschikbaar op de markt (-19,6%).

De transportprijzen daalden in november met 2,5 procent in vergelijking met de maand oktober. Ze blijven overigens stabiel boven de 100 indexpunten sinds september 2020. Vergeleken met november 2019 stegen de transportprijzen wel licht (+1,5%).

Stijgende transportcapaciteit auto-industrie

In de auto-industrie is voor het eerst sinds april 2020 ook weer een stijgende transportcapaciteit te zien (+12,8% in vergelijking met oktober 2020). De trend van stijgende prijzen zoals die sinds mei 2020 is waargenomen, lijkt wel te zijn gestopt (-2,3% ten opzichte van de voorgaande maand). In vergelijking met het jaar 2019 ligt de prijsindex voor de automobielsector met 103.7 indexpunten een stuk hoger (+18,3%).

Chemie, life science en FMCG

Ook de transportcapaciteit in chemie en life science is afgelopen november met 18,6 procent sterk gestegen ten opzichte van oktober 2020. De prijzen namen licht toe (+0,6%) ten opzichte van de voorgaande maand. In november 2020 stonden ze op 76 indexpunten. En ook in de sector van de fast-moving consumer goods (FMCG) was een flinke stijging van de capaciteitsindex te zien (+16,8%) tussen oktober en november 2020. De prijzen zijn in deze periode met 2,9 procent gedaald.

Distributie corona-vaccin

‘We zien meer capaciteit voor wegtransport op de spotmarkt in november. Deze trend heeft zich gestabiliseerd. Tegelijkertijd dalen de prijzen voor het eerst sinds augustus weer. Dit was te verwachten gezien de verdere stijging van de capaciteitsindex’, aldus Oliver Kahrs, Managing Director van Tim Consult, een dochteronderneming van Transporeon.

De vraag is volgens Kahrs nu hoe sterk de kerstactiviteiten van invloed zullen zijn op de capaciteit en het prijsniveau. Bovendien zou volgens hem de geplande distributie van het nieuwe corona-vaccin in december kunnen leiden tot een hogere benutting van de transportcapaciteiten.

wegtransport