Prijzen en capaciteit wegtransport normaliseren weer

wegtransport

De prijzen in het wegtransport keren langzaam weer terug naar het niveau van vóór de coronacrisis. Wel is er nog steeds een stuk minder capaciteit beschikbaar. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de Transport Market Monitor (TMM).

‘We signaleren een verdergaande normalisering op de markt voor wegtransport in Europa. De prijzen liggen op het niveau van vorig jaar en de transportcapaciteiten hebben zich duidelijk hersteld van de schommelingen als gevolg van de uitbraak van de pandemie afgelopen lente. Ook de gevolgen van de Brexit zijn minder groot dan voorheen’, meldt Nikolay Pargov, Executive Director Freight Procurement & Audit bij Transporeon.

De prijzen in het wegtransport zijn met 0,7 procent licht gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, toont de Transport Market Monitor. De index staat nu op 98,6 punten. In vergelijking met maart 2020 daalden de prijzen met slechts 0,3 procent. Er is momenteel nog wel aanzienlijk minder transportcapaciteit beschikbaar dan een jaar geleden. De capaciteitsindex daalde met 19,7 procent ten opzichte van maart 2020.

Brexit-impact op wegtransport

De capaciteit van het wegtransport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk is in maart 2021 met 7,8 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. In vergelijking met maart 2020 steeg de vervoerscapaciteit met eveneens 7,8 procent. In december 2020 bereikte de transportcapaciteit op dit traject als gevolg van de Brexit het laagste punt in twee jaar. Sinds begin dit jaar is er echter weer een stijging te zien.

De prijzen op de corridor tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn sinds begin 2021 voortdurend gedaald. Terwijl ze in december 2020 een hoogste punt in twee jaar bereikten als gevolg van de onzekerheden rond de Brexit, staan ze nu op 119,8 punten. Dat is een daling van 6,5 procent ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met maart 2020 is er echter nog steeds sprake van een prijsstijging van 21,2 procent.

Prijzen in automotive stabiel

In de Europese automotive-sector nam de transportcapaciteit in maart 2021 af met 8 procent vergeleken met februari 2021. De prijzen bleven sinds het begin van het jaar betrekkelijk stabiel. In de sector van de chemie en biowetenschappen vertoont de capaciteit van het wegtransport al sinds het begin van het jaar weinig beweging. De vervoerscapaciteit in de sector Fast Moving Consumer Goods (FMCG) nam daarentegen aanzienlijk toe.

De Transport Market Monitor is een dienst van Transporeon. De analyse is gebaseerd op gegevens over het wegvervoer van meer dan 1,8 miljoen vrachtladingen op de spotmarkt per jaar.

wegtransport