Meerderheid CSCO’s bereid winst in te leveren voor duurzaamheid

Meerderheid CSCO’s bereid winst in te leveren voor duurzaamheid

Chief Supply Chain Officers (CSCO’s) zijn vastbesloten hun supply chains duurzamer en veerkrachtiger te maken. De meerderheid van CSCO’s zijn bereid winst in te leveren voor duurzaamheid. 51 procent zegt bereid te zijn daarvoor gemiddeld 5 procent winst op te offeren. Data en nieuwe technologieën moeten hen helpen hun doel te bereiken. Ook geeft 53 procent aan dat hun digitale supply chain-transformatie het belangrijkste concurrentievoordeel zal zijn in de komende drie jaar. 74 procent acht hybride cloud-integratie van cruciaal belang om die transformatie mogelijk te maken.

CSCO’s erkennen de cruciale rollen die hybride cloud, kunstmatige intelligentie (AI), process mining en execution management spelen bij het verhelpen van de verstoringen waarmee ze de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad. Dat wijst onderzoek naar de veerkracht van de supply chain van IBM en Celonis uit. Bijna driekwart (72%) van de ondervraagden is van plan de processen en workflows in de komende drie tot vijf jaar te automatiseren. 69 procent wil de overstap naar de cloud versnellen om zo real-time toegang tot gegevens te verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen

Maar liefst 80 procent van de CSCO’s bestempelt de wisselvalligheid van de vraag als grootste uitdaging. 77 procent noemt in dat kader de toegenomen kosten van transport en logistiek. Naast de kosten geeft 76 procent aan de beschikbaarheid van transport en logistiek als een van de grootste uitdagingen te ervaren. Genoemde issues leiden tot misgelopen zakelijke kansen. Zo zegt 71 procent dat een lagere voorraad van grondstoffen en eindproducten heeft geleid tot voorraadtekorten en gemiste verkopen. Ten slotte heeft 60 procent van de ondervraagden de productverzending voor klanten moeten versnellen, wat tot hogere transportkosten leidde.

Meerderheid CSCO’s bereid winst in te leveren voor duurzaamheid

66 procent van de ondervraagde CSCO’s geeft aan dat duurzaamheid een essentieel element is van de totale bedrijfswaarde; 51 procent zegt bereid te zijn gemiddeld 5 procent winst op te offeren om de resultaten op dat vlak te verbeteren. Er is een aantal specifieke acties die zij daarvoor de komende drie jaar willen ondernemen. Zo heroverweegt 47 procent de ontwerpen van materialen en producten. Ook is 44 procent van plan de energie-efficiëntie van producten en diensten te verbeteren, terwijl 35 procent nieuwe producten en diensten gaat ontwikkelen op basis van hernieuwbare energiecomponenten. 30 procent verwacht nieuwe zero-waste producten en diensten te ontwikkelen.

Voordelen van duurzaamheidsinitiatieven

De top-3 van verwachte voordelen van duurzaamheidsinitiatieven waren het voldoen aan milieuregelgeving, het verminderen van reputatierisico’s en het stimuleren van nieuwe innovaties. Deze voordelen kunnen volgens het rapport niet worden gerealiseerd zonder een nauwkeurig proces van toezicht op een reeks duurzaamheidsdoelstellingen. Meer dan de helft (55%) van de CSCO’s gaf dan ook aan in de komende drie jaar real-time monitoring en rapportage op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te verwachten.

Elimineren van inefficiënties

‘Het elimineren van inefficiënties in de kernprocessen van de distributieketen biedt goede mogelijkheden om de koolstofuitstoot op grote schaal te verminderen’, zegt Janina Nakladal, Global Director of Sustainability bij Celonis. ‘Chief Supply Chain Officers weten dat ze zich moeten aanpassen, en in veel gevallen doen ze dat ook, maar vaak hebben ze niet het inzicht dat nodig is om echt te begrijpen waar veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het ontbreekt hen aan de juiste hulpmiddelen om de verandering aan te sturen. Ons onderzoek toont aan dat de technologie die momenteel beschikbaar is – process mining en hybride cloud – CSCO’s dit inzicht kan geven om hun supply chains volledig te transformeren.’