De 7 grootste valkuilen bij robotisering

De robotisering neemt de komende jaren een grote vlucht. Een belangrijke reden daarvoor is de groei van e-commerce, blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau ARC Advisory Group. Niet alleen retailers maar ook groothandels en logistiek dienstverleners investeren in toenemende mate in systemen waarmee ze een groot aantal kleine orders uiters efficiënt kunnen verwerken. Hieronder vallen de goederen-naar-de-man-systemen zoals miniloads en shuttles en de warehouse control systemen die nodig zijn voor de aansturing ervan. Ook andere schakels in de keten zoals pakketvervoerders en producenten van consumentenproducten zullen meer en meer gaan investeren in robotisering. Pakketvervoerders omdat ze steeds meer pakketten moeten verwerken, producenten omdat ze daartoe min of meer worden gedwongen door retailers die zelf steeds minder op voorraad willen leggen.

De toenemende interesse in robotisering van warehouses is alleszins verklaarbaar. Arbeidskosten vormen de grootste kostenpost in het warehouse – zeker als het gaat om orderpicking – en robotisering zorgt voor een flinke besparing op dit vlak. Met name in deze tijd waarin arbeidskrachten in snel tempo vergrijzen en weer schaarser worden, wint dit aspect aan belang. Daarnaast leidt robotisering tot minder fouten en kortere doorlooptijden. Ook in sectoren die niet direct met e-commerce te maken hebben, groeit daarom de interesse in robotisering. Wie kiest voor robotisering, tekent echter ook voor een complex traject dat een aantal valkuilen kent. Deze whitepaper zet de zeven belangrijkste valkuilen op een rij.

Download: De 7 grootste valkuilen bij robotisering