Checklist voor management van het werkkapitaal

10 vragen over het managen van werkkapitaal

Bij het managen van werkkapitaal draait het om voorraden, debiteuren en crediteuren. Sommige bedrijven genereren zo snel cash geld dat zij zelfs met een negatief werkkapitaal uit kunnen. Supply Chain Magazine en softwareleverancier Slimstock hebben een checklist ontwikkeld over werkkapitaal management.

Benodigd werkkapitaal

Werkkapitaal is de cash die nodig is voor de dagelijkse business, bijvoorbeeld voor het financieren van de conversie van grondstoffen naar eindproducten die het bedrijf kan verkopen en de betalingstermijn van klanten. Wanneer een bedrijf producten sneller kan verkopen en betaald krijgt dan zij de leveranciers moeten betalen, is er sprake van negatief werkkapitaal. Een belangrijk element van werkkapitaal is het risico van de voorraden door derving van beperkt houdbare producten en van incourantie.

Dagen voorraad

Het aantal voorraaddagen is een efficiency-ratio die het gemiddelde aantal dagen voorraad meet voordat deze wordt verkocht. Gedurende deze dagen zit het werkkapitaal vast in deze voorraad. Bij de berekening van de voorraaddagen wordt uitgegaan van productkosten en niet de verkoopprijs.

Cash Conversion Cycle

De Cash Conversion Cycle is de periode in dagen vanaf het moment dat een inkoopfactuur is betaald tot aan het moment dat het bedrag van de hierop betrekking hebbende verkoopfactuur is geïnd. In deze periode moet het bedrijf de voorraden uit eigen middelen zien te financieren. Een belangrijke berekening is ‘Earn x Turn’, de marge maal het aantal omlopen per jaar van een product. Wanneer u de volgende 10 vragen beantwoordt, weet u hoe goed de supply chain-afdeling het werkkapitaal beheert.

Download: Checklist voor management van het werkkapitaal