Checklist: Logistieke Tendering

Elf vragen voor succesvol tendermanagement

De capaciteit en prestatie van uw logistieke operatie heeft een direct effect op uw klanten. Daarom is het noodzakelijk uw logistieke functie regelmatig te toetsen aan de strategische koers van het bedrijf. Als er belangrijke  aanpassingen nodig zijn, moeten deze zorgvuldig vooraf worden gepland omdat voorbereiding en implementatie tijd en geld kosten.
Wanneer (delen van) de logistieke operatie is (zijn) uitbesteed aan logistieke dienstverleners, wordt doorgaans een tenderproces gebruikt.

Download: Checklist: Logistieke Tendering