Bestsellerauteur David Rogers: Digitale transformatie is kwestie van cultuur

David Rogers

Om te overleven in het digitale tijdperk moet een bedrijf zichzelf telkens opnieuw uitvinden en nieuwe verdienmodellen creëren. Voor traditionele bedrijven is dit een immense opgave, maar het kan wel degelijk, beschrijft David Rogers in zijn nieuwe boek ‘The digital transformation roadmap’. Zijn tip aan supply chain-directeuren: ‘Zorg ervoor dat jouw afdeling geen bottleneck, maar juist een enabler wordt van veranderingen.’

Het bijzondere aan de term ‘digitale transformatie’ is dat iedereen er een ander beeld bij heeft. De een vindt dat een bedrijfsbrede implementatie van een ERP-systeem eronder valt. De ander denkt meer aan het volledig papierloos maken van de logistieke operatie. Ook zijn er genoeg bedrijven die ‘digitale transformatie’ als een buzzword zien dat je vooral in bedrijfspresentaties en jaarverslagen moet gebruiken, maar waar je verder niks mee hoeft te doen.

Zoals David Rogers in zijn boek beschrijft, stuiten we hiermee al direct op een belangrijk probleem: bedrijven hebben hoge verwachtingen van hun digitale transformatie zonder dat ze weten waar ze het eigenlijk over hebben. Niet verbazingwekkend dat 70 procent van de digitale transformaties niet tot de gewenste resultaten leidt, zoals blijkt uit diverse studies van onder andere BDG en McKinsey.

Het transformeren van een bestaand bedrijf zodanig dat het kan floreren in een wereld van constante digitale verandering. Dat is hoe de Amerikaan het begrip ‘digitale transformatie’ in zijn boek definieert. Dat is dus nadrukkelijk heel wat anders dan het automatiseren van bestaande bedrijfsprocessen, zoals veel mensen denken. Het gaat er veel meer om dat je die bedrijfsprocessen kunt aanpassen aan nieuwe omstandigheden, en geschikt kunt maken voor nieuwe verdienmodellen. Want ook al maak je als bedrijf nú misschien nog mooie winsten, door de snelle digitale veranderingen in de wereld kan dit heel snel omslaan. De lifecycle van een bedrijf wordt steeds korter en om te voorkomen dat disruptieve nieuwkomers ook jouw markt gaan opschudden, kun je die maar beter voor zijn. … … …

Verder lezen?