Volatiliteit drukt terugverdientijd warehouse-automatisering

Volatiliteit van de vraag drukt de terugverdientijd (ROI) van warehouse-automatisering. Daarnaast brengt deze ook het serviceniveau in gevaar. Dat concludeert supply chain-adviesbureau 4flow naar aanleiding van een nieuwe, diepgaande studie naar magazijnautomatisering en volatiele vraag.

In de studie ‘Magazijnautomatisering en volatiele vraag – een strategische fit?’ gaan de onderzoekers van 4flow in op de kernvragen in warehouse-ontwerp voor hedendaagse supply chain-directeuren. Onder welke voorwaarden is een magazijn-automatiseringsontwerp bijvoorbeeld winstgevend? En worden de serviceniveaus nog wel gehaald wanneer gekozen wordt voor geautomatiseerde warehouse-technologieën met hun mogelijke flexibiliteitsbeperkingen?

Balans tussen capaciteit en efficiëntie

Het vinden van een balans tussen de beschikbare capaciteit en de efficiëntie van een warehouse is een constante uitdaging in supply chain en logistiek. Een te groot magazijn is niet kostencompetitief. Tegelijkertijd kan de keuze voor een compacter ontwerp leiden tot prestatieproblemen, zoals kosten van buiten voorraad.

De prestaties van een warehouse hangen af van zowel de grootte als de mate van automatisering. De hoge kosten van automatiseringstechnologie kunnen de beslissing om al dan niet te automatiseren bemoeilijken. Bovendien hebben bedrijven behoefte aan operationele flexibiliteit. Of automatiseringstechnologieën kunnen functioneren onder volatiele vraagomgevingen is vaak een open vraag.

‘Uiteindelijk is de businesscase voor automatisering afhankelijk van een goede planning en nauwkeurige voorspellingen over de toekomstige vraag’, zegt Wendelin Gross, hoofd van 4flow research. ‘De studie vestigt de aandacht op de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden en kan bedrijven helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over magazijnautomatisering.’

Vergelijking van warehouse-ontwerpen

Hiervoor werd een handmatig greenfield-magazijnontwerp – bediend met vorkheftrucks – vergeleken met een geautomatiseerde warehouse-oplossing, bestaande uit een combinatie van automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en een hoogbouwmagazijn met magazijnkranen. Doelstelling van de studie was de operationele en financiële key performance indicators (KPI’s), het serviceniveau en de terugverdientijd voor de automatiseringsoplossing te analyseren.

Na een uitvoerige analyse van de verschillende kosten- en prestatie-indicatoren kon het 4flow-team niet anders dan concluderen dat de volatiliteit van de vraag het serviceniveau in de casestudy in gevaar bracht. Ook leidden de variërende volatiliteit van de vraag en de kosten van buiten voorraad er volgens de onderzoekers toe dat de terugverdientijd voor de geautomatiseerde oplossing tussen de twee en zes jaar zou duren.

Interactief model

Op basis van de inzichten uit het onderzoek doet 4flow aanbevelingen voor bedrijven die een automatisering van hun warehouse overwegen. In een interactief model kunnen gebruikers de geselecteerde resultaten ook zelf verkennen. Verschillende hefbomen voor de geanalyseerde parameters stellen gebruikers in staat diverse scenario’s uit te proberen. Zo kunnen ze zelf beoordelen of een investering zinvol is voor hun specifieke gebruikssituatie.