Vertrouwensketen maakt vrijstellen importcontainers uit Latijns-Amerika veiliger

Vertrouwensketen

Alle importcontainers die vanuit Latijns-Amerika de Rotterdamse haven binnenkomen, worden binnenkort alleen nog vrijgegeven via de zogeheten ‘Vertrouwensketen’. Deze oplossing maakt een einde aan het ophalen van containers met fraudegevoelige pincodes. De nieuwe werkwijze creëert een gesloten logistieke keten, met alleen bekende, geautoriseerde partijen.

Via de Vertrouwensketen maken bedrijfsleven en overheidsinstanties samen de havenlogistiek digitaal weerbaarder. Het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van importcontainers in de Nederlandse havens is hiervan een belangrijk onderdeel. Samenwerking is de sleutel. Data en lading gaan in de logistiek van schakel naar schakel en elke overgang is daarbij een potentieel risico. Via de Vertrouwensketen krijgen uitsluitend bekende en geautoriseerde partijen toegang tot de noodzakelijke informatie en de mogelijkheid om handelingen te verrichten.

Einde aan de pincode

De Vertrouwensketen – die overigens geen gebruik maakt van blockchain-technologie zoals bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen het geval is – treedt per 31 maart 2024 in werking. Hiermee wordt een eind gemaakt aan het gebruik van pincodes. In de oude werkwijze stuurde de rederij voor het ophalen van een container via e-mail een pincode aan de klant. Dit gaf ruimte voor misbruik. Pincodes werden in de logistieke keten vaak breed gedeeld. Iedereen die de pincode had, kon in principe op de terminal terecht om de container op te halen.

In de Vertrouwensketen is dit verleden tijd. Elke schakel geeft het recht om een container op te halen veilig digitaal door aan de volgende aangewezen partij. Zo ontstaat een gesloten keten met alleen bekende, geautoriseerde partijen. Op een veilige manier wisselen zij digitaal met elkaar de noodzakelijke informatie uit. Operationeel profiteren de deelnemers bovendien van slim hergebruik van data en door de hele logistieke keten heen van optimaal zicht op de status en planning van importcontainers.

Uitvoering via Portbase

Het havenbedrijfsleven heeft Portbase als neutraal logistiek platform van de Nederlandse havens gevraagd de Vertrouwensketen technisch mogelijk te maken. Bovenop de bestaande digitale dienstverlening in het Port Community System (PCS) is voor dit doel een extra autorisatielaag gerealiseerd. Het PCS is bij heel veel logistieke partijen al in gebruik. De impact van de invoering van de Vertrouwensketen blijft hierdoor zo klein mogelijk.

Voor nieuwe partijen die voor de Vertrouwensketen op Portbase moeten aansluiten, is als extra optie een gratis basisservice geïntroduceerd. Het recht om een container op te halen, is zo voor iedereen eenvoudig en veilig van schakel naar schakel digitaal door te geven. Naar schatting zijn zo’n 8000 bedrijven nog niet bekend met het PCS. Voor hun deelname aan de Vertrouwensketen is het cruciaal dat deze partijen zich tijdig registreren bij Portbase.

Controle op de uitvoerende vervoerder

Een ander initiatief dat de Vertrouwensketen stimuleert, is de automatische controle aan de poort door de containerterminals op de uitvoerende vervoerder. Door deze controle weten terminals zeker dat degene die zich hier meldt, overeenkomt met de vervoerder die is aangekondigd in de digitale voormelding van het bezoek via Portbase. De check gebeurt door het vergelijken van het EAN-nummer in de voormelding met die op de CargoCard van de bezoekende chauffeur. Deze EAN-nummers worden uitgegeven door Secure Logistics.

De vijf grote Rotterdamse terminaloperators Hutchison Ports ECT Rotterdam, Hutchison Ports Delta II, APM Terminals Maasvlakte II, Rotterdam World Gateway en Rotterdam Shortsea Terminals zien de controle op de uitvoerende vervoerder als een vanzelfsprekend sluitstuk van het via de Vertrouwensketen veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van containers. Bij Hutchison Ports ECT Rotterdam is de check op de uitvoerende vervoerder inmiddels gedeeltelijk in bedrijf. De andere terminals bereiden de introductie voor.

Deelnemende rederijen

CMA CGM, Cosco Shipping, Maersk, MSC, ONE, OOCL en ZIM zijn de rederijen die vanuit Latijns-Amerika op Rotterdam varen. Stapsgewijs sluiten zij momenteel hun klanten aan. Ook HMM, Yang Ming en Evergreen zijn bijna zover. Na de importcontainers uit Latijns-Amerika gaan de rederijen de Vertrouwensketen ook stap voor stap invoeren voor deepsea-containers uit andere vaargebieden.

Voor de realisatie van de Vertrouwensketen sloeg een groot aantal partijen de handen ineen. Met elkaar vertegenwoordigen de initiatiefnemers alle schakels in de logistieke keten: van de terminal, verlader en expediteur tot en met de logistiek dienstverlener en vervoerder (truck, trein, binnenvaart). Ook het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, de Nederlandse Douane, de Zeehavenpolitie en enkele semipublieke organisaties steunen de Vertrouwensketen.