TLN: ‘Kilometerheffing voor vrachtauto’s onverteerbaar’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is ‘zeer teleurgesteld’ over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtauto’s. Die maatregel uit het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte III heeft volgens de ondernemersorganisatie nagenoeg geen effect op verduurzaming én geen effect op de vermindering van files. Het betekent alleen een grote lastenverzwaring voor de sector, meent TLN. Positiever is de organisatie over de extra investeringen in infrastructuur, en ook de plannen op het gebied van arbeidsmarkt en ontslagrecht worden door TLN omarmd.

TLN zegt geen begrip op te kunnen brengen voor de invoering van een kilometerheffing voor alleen vrachtauto’s. De organisatie verwacht van de maatregel nauwelijks effect op duurzaamheid en filebestrijding. Het kabinet kondigt ook pilots met betalen naar gebruik aan voor personenverkeer, maar geeft daarbij aan dat dit niet mag leiden tot een systeem van rekeningrijden.

‘De ervaring in andere landen leert dat het jaren kan duren voordat de politiek daadwerkelijk vormen van kilometerheffing voor personenauto’s durft in te voeren. In Duitsland bestaat tol voor vrachtauto’s al twaalf jaar, zonder dat er iets vergelijkbaars is voor personenauto’s. TLN kan de maatregel dan ook niet anders zien dan als een lastenverzwaring voor de transportsector.’

Betaald in de file staan

De maatregel zal ook geen bijdrage leveren aan het verminderen van de files, meent TLN. Nederland telt 8 miljoen personenwagens en 130.000 vrachtwagens. Het aandeel vrachtwagens op het totale wagenpark in Nederland is zo klein dat dit geen effect heeft op mobiliteit, aldus de ondernemersorganisatie. ‘Dit is betaald in de file staan’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk.

Volgens TLN is kilometerheffing ook geen middel voor verduurzaming. De organisatie zegt dat Nederland binnen Europa al een van de meest schone wagenparken heeft. Ruim 80 procent van de vrachtwagenkilometers in Nederland wordt namelijk al gereden door Eurodiesels 5 of 6, met de schoonste motor op de markt en ook de enige die nu nog nieuw verkocht wordt, meldt TLN.

TLN ziet daarnaast nu al een groeiende ontwikkeling naar goederenvervoer met kleinere vrachtauto’s of bestelauto’s. Deze categorie valt straks níet onder de kilometerheffing. Verwacht wordt dan ook dat de verschuiving van vrachtauto’s naar minder grote voortuigen nu sneller door zal zetten. ‘We moeten ons afvragen of dat een wenselijke ontwikkeling is in het kader van filebestrijding en duurzaamheid’, geeft Van Dijk aan.

Extra investeringen in infrastructuur

TLN is positief over de voornemens van het kabinet Rutte III om extra te investeren in infrastructuur. Er komt 2 miljard euro extra voor een periode van drie jaar en daarna 100 miljoen euro per jaar structureel. Het kabinet kiest voor een meer integrale aanpak van mobiliteit in Nederland. Met de extra investeringen wil het kabinet ‘Nederland in beweging houden’ en daarmee economisch aantrekkelijk.

Verduurzaming van maatschappij en economie is topprioriteit van het kabinet. TLN ondersteunt deze prioriteit. Het kabinet kiest voor een verdere aanscherping van de CO2-reductie ten opzichte van bestaand beleid, ook voor het transport. Voor de bijdrage van het wegvervoer is van belang dat de daarvoor benodigde biobrandstoffen beschikbaar komen voor goederenwegvervoer.

Het wegvervoer rijdt langere afstanden dan het personenverkeer. Elektrische aandrijving is daarvoor voorlopig dan ook nog geen optie. Om biobrandstoffen ook daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor transportbedrijven, is verlaging van de prijs aan de pomp noodzakelijk, meent TLN.

Aanpassing van het ontslagrecht

Gematigd positivisme heerst er over de aanpassing van het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. TLN is ook positief over het feit dat het kabinet de balans op de arbeidsmarkt wil herstellen, waarbij het weer aantrekkelijker wordt om werknemers in dienst te nemen. Ook de plannen voor verlaging van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting vallen goed bij TLN.