TellApe brengt emballage-landschap in kaart

PCTO

TellApe is een grootschalig emballage-onderzoek gestart. Doel is het emballage-landschap in kaart te brengen en een beter overzicht te creëren van de stromen en het gebruik van meermalige ladingdragers. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de start-up – met een portal voor real-time emballage-inzicht – bijdragen aan een efficiëntere en meer duurzame bedrijfsvoering.

‘Het idee achter het onderzoek is enerzijds om het bewustzijn omtrent meermalige emballage onder bedrijven te peilen. Anderzijds willen we een overzicht geven van hoe in de Benelux gebruik wordt gemaakt van deze herbruikbare transportitems en waar vaak tegenaan wordt gelopen’, zegt Ernst Tjaden, founder en CEO van TellApe. Het onderzoek wordt breed uitgedragen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

Onder meermalige emballage worden rolcontainers, broodkratten, Euro-pallets, kooikarren, glasbokken, vleeskisten, bierfusten, laadvloeren en dergelijke verstaan. Omdat deze transportitems hergebruikt worden, zijn ze geschikt voor een duurzame economie. Momenteel raakt van de meermalige ladingdragers jaarlijks echter tussen de 4 en 8 procent kwijt. Ze worden meegegeven aan een transporteur en komen nooit meer terug. Of ze staan in een hoek van het magazijn, waar er niet meer naar omgekeken wordt.

Grote waarde meermalige emballage

Als bedrijven geen goed management op meermalige emballage uitvoeren, kan het voorkomen dat er een te grote voorraad ladingdragers ontstaat binnen een bedrijf. Vaak is men zich hier niet van bewust. Maar meermalige emballage kan een grote waarde vertegenwoordigen. Door alle stromen te registreren, verkrijgt een bedrijf real-time inzicht in waar alle ladingdragers zich bevinden. Een chauffeur kan zo eenvoudig de opdracht krijgen uitstaande transportitems mee terug te nemen. Efficiënt én duurzaam.

Value at Risk

De basis voor het onderzoek van TellApe is de Value at Risk-benadering, of VAR. Deze benadering is door TellApe ontwikkeld en levert een goed beeld op van de potentiële risico’s, doordat rekening wordt gehouden met verschillende aspecten van emballagebeheer. Met behulp van de informatie uit de VAR-analyse kan een algemene uiting worden gedaan over wat het emballagerisico is voor een gemiddeld bedrijf, maar ook binnen een bepaalde branche.

Bewustzijn creëren voor emballageprobleem

‘Bij TellApe vinden we het belangrijk bewustzijn te creëren voor het emballageprobleem. We merken bovendien dat bedrijven vaak op geen enkele wijze grip hebben op de emballage-assets. Of dat besluitvormers zich niet bewust zijn van het feit dat ze werken met meermalige emballage’, aldus Tjaden. Het bedrijf hoopt dan ook het huidige onderzoek breed onder de aandacht te brengen en bedrijven en branches aan te moedigen om volgens een vaste norm te werken wat betreft meermalige emballage.

Deelnemen aan het onderzoek kan door middel van het invullen van de korte enquête op tellape.nl/onderzoek.