Supply chain visibility bestaat niet

Angst in de coalitie

Wij als vakgenoten op het gebied van supply chain management hebben onze mond vol van supply chain visibility en ketentransparantie. Dit willen we graag end-to-end, ofwel door de gehele keten. Ook ik ben er groot voorstander van, maar eigenlijk is het allemaal onzin als je naar de dagelijkse praktijk bij veel bedrijven kijkt. Intern is er vaak nog onvoldoende zichtbaar, laat staan als we ook nog eens buiten de muren van het eigen bedrijf gaan kijken. Dan vormen de bedrijfsmuren letterlijk de grens van waar de transparantie stopt, zowel intern als extern.

Sommige bedrijven delen nog wel informatie met toeleveranciers en klanten. In de agf-wereld (aardappelen, groente, fruit) wordt teeltinformatie ook nog wel verder dan de eerstvolgende schakel in de keten gedeeld en in food is track & trace ook wel redelijk normaal. Dit zijn zeker niet alle voorbeelden, maar echte zichtbaarheid en transparantie in de end-to-end supply chain is meer boekjestaal dan de praktijk van de dag. Dit neemt niet weg dat, mede gezien de technologische ontwikkelingen, visibility eigenlijk gemeengoed zou moeten zijn.

Zolang een aantal basisvoorwaarden zoals wederzijds vertrouwen, informatie delen, visie ten aanzien van ‘sharing the pie’, et cetera nog niet is ingevuld, al is het maar vanwege de verschillende belangen in de keten, is de end-to-end visibility nog ver te zoeken. De echte supply chain-gedachte dat we hetzelfde doel hebben in een keten, namelijk klanttevredenheid, is ook nog niet standaard. Eigenlijk geldt hetzelfde voor visibility als voor duurzaamheid; we vinden het allemaal prima, zolang we er maar geen last van hebben en vooral zolang het maar niet meer kosten met zich meebrengt. En natuurlijk helpt het niet-delen van informatie onder het motto van ‘security’ ook niet bij het opzetten van transparante ketens.

Bullwhip en ontevreden klanten

Hierdoor zal de echte end-to-end visibility nog lang op zich laten wachten. Zonde, want dat leidt tot onnodige problemen als bullwhip en ontevreden klanten. Eigenlijk wordt het hoog tijd dat we als vakbroeders wakker worden. We weten dat visibility goed is. De technologie ondersteunt het vandaag de dag ook wel, maar het zijn toch weer de zachte factoren zoals vertrouwen, communiceren, angst, shared values en dergelijke die het zo lastig maken om volledige ketentransparantie te realiseren.

Laat je als bedrijf of individu niet tegenhouden door de verschillende tegenwerpingen. Visibility is altijd goed, want het draagt bij aan de langeretermijndoelstellingen van elk bedrijf. Dat je nog wat hobbels moet nemen is niet erg, want zonder deze hobbels wordt het saai. Als je deze hobbels niet neemt, bestaat echte visibility over tien jaar nog niet.

Edward Heijnen, zelfstandig interim-professional supply chain-procesverbeteringen