Update Maturity Matrix van Europese supply chain start-ups

Maturity Matrix

De markt van supply chain start-ups in Europa ontwikkelt zich in snel tempo. Supply Chain Media publiceert daarom voor het tweede opeenvolgende jaar een Maturity Matrix met daarin de belangrijkste start-ups.

Wanneer er over start-ups wordt gesproken, dan lijkt het over een homogene groep van startende bedrijfjes te gaan. In werkelijkheid gaat het om een zeer gemêleerd gezelschap van bedrijven, enorm variërend in omvang, volwassenheid en type oplossing. Dat geldt ook voor start-ups die uiteenlopende apps en softwaretools bieden in de supply chain.

Voor een helder overzicht van deze snel ontwikkelende markt publiceert Supply Chain Media, uitgever van Supply Chain Magazine, voor de tweede keer een positioneringsmatrix met daarin Europese start-ups en scale-ups. De scale-ups hebben minimaal 2 miljoen euro aan kapitaal opgehaald; de start-ups hebben meestal startkapitaal (‘seeding fund’) tussen tienduizend en enkele honderdduizenden euro’s. De geanalyseerde en afgebeelde Europese start-ups en scale-ups hebben bij elkaar iets meer dan 190 miljoen euro aan funding binnengehaald.

Tien categorieën oplossingen

De Maturity Matrix voor supply chain start-ups in Europa bevat tien verschillende categorieën aan oplossingen, van leveranciersmanagement stroomopwaarts in de keten tot en met last mile-aflevering aan de klantkant. Tussen deze uiterste categorieën staan de oplossingen voor zeetransport, 3D-printen van reserveonderdelen, magazijnruimte op afroep, voorraadmanagement, logistieke tendering, wegtransport en e-fulfilment. Op de horizontale as staat bij elke categorie aangegeven of de oplossing bedoeld is voor een enkele eenheid (Stock Keeping Unit), een (verzend)doos, een pallet of een complete container producten. De volwassenheid van de bedrijven – op de verticale as van de matrix – is gebaseerd op de leeftijd, het aantal medewerkers, gewonnen prijzen, aantal klanten en opgehaald kapitaal.

In vergelijking met de matrix van vorig jaar zijn er enkele bedrijven verdwenen omdat zij uit 2013 stammen en eigenlijk niet meer tot de definitie van een start-up behoren. De Nederlandse start-up Synple is er afgelopen najaar mee gestopt. De Zweedse start-up TenderEasy is overgenomen door de softwareleverancier voor transportmanagement Alpega. Geopost heeft de Franse scale-up Stuart overgenomen. In de matrix staan dit jaar geen start-ups meer die zich richten op consumenten voor de aflevering van via internet bestelde producten.

inNOWvate Supply Chain Event

Supply Chain Media organiseert op 22 mei 2019 voor de tweede keer de European Supply Chain Start-up Contest. Deze verkiezing vindt wederom plaats tijdens het inNOWvate Supply Chain Event in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Download: Maturity Matrix of European supply chain start-ups Q1 2019