Groningse leerlingen aan de slag met stadsdistributie

stadsdistributie

Maar liefst 130 basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan in Groningen aan de slag met stadsdistributie. Maandagmiddag 5 maart vond de aftrap plaats van Web Expeditie Groningen: een gezamenlijk project over de toekomst van stadsdistributie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Openbaar Onderwijs Groningen, gemeente Groningen, hightech company Cisco en de Topsector Logistiek.

Openbaar Onderwijs Groningen en de RUG zijn binnen de Digital Office Groningen een samenwerking begonnen op het gebied van Physical Internet: nieuwe zelforganiserende logistiek, geïnspireerd op de werking van het open en verbonden internet. De universiteit organiseert in juni ook een internationaal congres over dit onderwerp en wil daar de logistieke managers van de toekomst bij aan laten sluiten. De RUG zet daarom flink in op kennisuit-wisseling en hoopt met Web Expeditie Groningen leerlingen van het primair en voorgezet onderwijs enthousiast te maken voor de logistieke sector.

Dat is ook de missie van RUG-hoogleraar Iris Vis: ‘Samen met collega’s ontwikkelde ik vorig jaar een openbaar beschikbare interactieve lesmethode over logistiek voor de groepen 7 en 8. Met Web Expeditie Groningen zijn we de eerste logistiek-challenge in Nederland waarbij leerlingen onder begeleiding van onze studenten vanuit een multidisciplinaire benadering gaan werken aan toegepast onderzoek. Zo hopen we oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de logistieke sector voor staat bij toelevering van winkels en huishoudens in steden.’

Bezorging van goederen

De Groningse leerlingen buigen zich de komende weken over de vraag hoe de bezorging van goederen in een stad geoptimaliseerd kan worden. ‘Zoals iedereen kan zien, zijn we op dit moment bezig om onze binnenstad op een aantal plekken te verbouwen, met als doel om fietsers en voetgangers nog meer ruimte te geven’, meldt wethouder Ton Schroor. ‘Maar dat levert natuurlijk ook uitdagingen op, bijvoorbeeld op het gebied van aan- en afvoer van goederen. Ik ben erg benieuwd welke creatieve oplossingen scholieren daarvoor weten te vinden.’

De aan het project deelnemende leerlingen zijn afkomstig van basisschool De Swoaistee (groep 6/7/8), basisschool De Starter (groep 7), het Montessori Lyceum Groningen (2 havo) en het Praedinius Gymnasium (groepjes van het technasium). De projectpartners organiseren de begeleiding van de groepen door de inzet van studenten en brengen waar nodig leerlingen in contact met een netwerk van bedrijven en experts. Cisco verzorgt met Spark een online samenwerkingsplatform voor alle leerlingen, docenten en studenten en brengt hen met online-colleges op de hoogte van digitale innovaties.

Digitale geletterdheid

Binnen het vraagstuk stadslogistiek krijgen de kinderen de ruimte om een deelopdracht te kiezen. De benadering en invalshoek zijn vrij; zo mag het vraagstuk vanuit een maatschappelijk, technisch, juridisch, filosofisch en/of economisch perspectief worden bekeken. Leerlingen kunnen in overleg met docenten en studenten zelf bepalen in hoeverre ze in- of uitzoomen. Hierbij ligt het accent op digitale geletterdheid. De Groningse scholieren werken tot en met juni aan hun opdracht. Tijdens het internationale Physical Internet-congres kunnen ze vervolgens hun resultaten presenteren.