Goede voornemens

Digitalisering

Voor de meeste supply chain managers zal het jaar weer begonnen zijn met een nieuw supply chain-budget. Nieuwe ronde en dus nieuwe kansen? Dat is de vraag, want hoe is dat budget tot stand gekomen? Wellicht gebeurt dat in uw bedrijf via een verfijnd proces, maar ik heb zelf vaak meegemaakt dat de budgetten eigenlijk worden gebaseerd op simpele functionele doelstellingen: Verkoop moet meer gaan verkopen, Inkoop moet goedkoper inkopen en Supply Chain moet kosten en werkkapitaal verlagen. En de projectkosten voor die belangrijke strategische projecten blijken ook nog te moeten worden gedekt in het operationele budget. Dat allemaal om een bepaalde winstdoelstelling te halen.

Wat ik vaak gemist heb, zijn de integrale afwegingen die we vanuit de supply chain graag zouden willen maken tussen de verschillende bedrijfsfuncties. Afwegingen zoals de omvang van het productassortiment tegenover de operationele kosten ervan, hogere voorraadniveaus tegenover extra productiecapaciteit, lagere inkoopkosten tegenover Total Cost of Ownership, et cetera. Dat hebben we tenslotte geleerd uit de vakboeken en van consultants. Maar in de praktijk blijken deze onderwerpen tijdens het budgetproces te tijdrovend (of te lastig?) om mee te nemen.

Onzeker jaar

Hoe uw budget ook is bepaald, één ding is zeker: 2023 wordt een onzeker jaar. Gaat de inflatie verder omhoog of juist niet? Blijven consumenten besteden of gaat de hand op de knip? Wat gebeurt er met energie-, brandstof- en grondstofprijzen? Welk deel van de kostenverhogingen kan doorberekend worden aan uw klanten? Welke vacatures zijn lastig in te vullen? Kortom: onzekerheid is troef en de kans is laag dat het zo gaat lopen als aangenomen in het budget. Met ongetwijfeld de nodige nervositeit in het managementteam.

Reserves in budget

Afwachten is een optie, en hopen dat er budgettaire meevallers zijn die helpen om de tegenvallers op te vangen. Maar dit is voor u als proactieve manager vast niet de optie waar u voor wilt gaan: u wilt initiatieven nemen om reserves in het budget op te kunnen bouwen voor potentiële tegenvallers. ‘Never waste a good crisis’, zei ooit een wijs man. Laten we de grote onzekerheid over hoe 2023 gaat lopen als supply chain managers gebruiken om een paar belangrijke integrale onderwerpen alsnog aan de orde te stellen: rationalisatie van het productassortiment, herzien van de klantenportfolio en customer service-standaards (en die echt gaan toepassen), productieruns beter afstemmen op omsteltijden, herzien van zogenaamd goedkope leveranciers en kwaliteit van masterdata nu echt gaan verbeteren, et cetera.

Pak die kans!

Het zou zomaar kunnen dat het senior management nu wel bereid is een aantal zaken aan te pakken. Altijd beter om deze discussies te hebben en initiatieven te starten voordat de markt of de bedrijfssituatie maatregelen versneld afdwingt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, dus pak die kans! Misschien wordt 2023 ondanks alle uitdagingen dan toch een geslaagd jaar voor uw supply chain en bedrijf. 

Lex Kop, supply chain consultant en interim-projectmanager bij bedrijven in FMCG, B2B, energy en logistiek dienstverlening