Zwitserland is uit, Nederland en Ierland zijn in

‘Fiscaliteit is een extreem belangrijke factor voor het vestigen van een hoofdkantoor’, meent Jan Snel van advocatenkantoor Baker & McKenzie. Hij presenteerde tijdens het NDL-seminar ‘NL=Logistieke kracht’ op 28 november 2013. ‘Zwitserland is uit, Luxemburg is voor speciale gevallen en het Verenigd Koninkrijk is in opkomst. Het zal Ierland versus Nederland zijn bij vestiging van een hoofdkantoor.’

Volgens Snel wordt btw (belasting toegevoegde waarde, red.) steeds belangrijker. ‘Landen concurreren op het vpb-tarief (vennootschapsbelasting, red.). Zwitserland was een tijdlang populair, maar heeft specifieke eisen als het gaat om het aantal headcounts. Bovendien is het een duur land om in te vestigen. Daarom is het voor multinationals de afgelopen twee jaar minder aantrekkelijk geworden als vestigingsland voor een hoofdkantoor’, weet Snel, specialist op het gebied van indirecte belastingen. Nederland is nog steeds gunstig, Luxemburg is aantrekkelijk gebleken voor e-commerce dienstverlening en Ierland heeft een speciaal tarief voor handelsmaatschappijen.

Gelet op deJanSnel verleggingsregeling voor de btw verschuldigd bij invoer van goederen, dan is België een geduchte concurrent van Nederland geworden. Om van deze verleggingsregeling in België gebruik te kunnen maken, moesten ondernemers tot voor kort in het bezit zijn van een zogenoemde ET 14000-vergunning. Ondernemers die een ET 14000-vergunning wilden aanvragen, moesten daartoe een aanvraag indienen en een vooruitbetaling doen. Nederland kende een dergelijke borgstelling niet, waardoor Nederland als logistiek vestigingsland aantrekkelijker was. ‘In België is intussen geen vooruitbetaling meer vereist, waardoor de concurrentiepositie van België is verbeterd op het gebied van btw-verlegging’, aldus Snel.

Verder is volgens Snel de houding van overheden en belastingdienst van wezenlijk belang bij het kiezen van een vestigingsland. ‘In Amerika bijvoorbeeld, is de belastingdienst per definitie je vijand. In Nederland ben je een klant. Het kost me nog al eens wat moeite om dat uit te leggen aan Amerikaanse bedrijven.’

Kansen voor de logistiek

Snel was tijdens het drukbezochte NDL-seminar in Duiven niet de enige spreker. Naast hem was het woord aan Patrick Haex, managing partner van Buck Consultants International, die vertelde over de kansen voor de logistieke sector. Ton Peters van Tempo-Team presenteerde enkele resultaten van de jaarlijkse Logistics Labour Survey, arbeidsmarktonderzoek dat Tempo-Team jaarlijks uitvoert in de logistieke sector. Tot slot liet Bas Pulles van de NFIA weten dat Nederland volgens het World Economic Forum tot de beste landen in de wereld behoort als het gaat om de kwaliteiten van de infrastructuur. Een belangrijke rol was weggelegd voor Dirk ’t Hooft, die na meer dan tien jaar afscheid nam als directeur NDL/HIDC.