Zware focus op kostenbesparing bij inkopers in 2013

Kostenbesparing staat in 2013 met stip op nummer 1 bij inkoopprofessionals. Dat blijkt uit recent onderzoek van Supply Value naar de belangrijkste inkooptrends onder negentig bedrijven. ‘Gezien de huidige stand van de economie komt de duidelijke focus op kostenbesparing niet uit de lucht vallen’, zegt Hester Blaauw de Jonge, adviseur bij Supply Value.

Inkoopprofessionals werkzaam in de Nederlandse topsectoren beoordeelden een lijst van achttien inkooptrends naar mate van belangrijkheid voor 2013. Deze lijst bevatte trends in de strekking van ‘Meer aandacht voor people, planet, profit’ tot en met ‘Toename van early supplier involvement’. De respondenten beoordeelden ‘Meer kostenbesparingen’ als belangrijkste trend, gevolgd door ‘Meer risicomanagement’ en ‘Grotere behoefte aan flexibiliteit’.

In het huidige economische klimaat geven consumenten en bedrijven minder makkelijk hun geld uit en staan grote projecten vaak op een lager pitje. Dit heeft als gevolg dat de markt moeilijker is te voorspellen en bedrijven risico’s veel actiever moeten managen. ‘Dat een “Grotere behoefte aan flexibiliteit” de derde trend is die dit onderzoek identificeert, is daarom goed te verklaren’, meent Blaauw de Jonge. ‘Bedrijven moeten flexibel zijn om zich aan te passen aan korter worden productlevenscycli, snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen en time-to-market-reductie.’

Verschil van focus

Alhoewel kostenbesparingen duidelijk naar voren kwam als belangrijkste trend in alle branches, zijn er ook verschillen tussen de sectoren in de beoordeling van trends. Zo werd de trend ‘Toenemende schaarste op de grondstoffenmarkt’ door de sectoren Agri & food, Chemie en Energie belangrijker geacht dan de andere topsectoren. Blaauw de Jonge: ‘De algemene schaarste in ruwe grondstoffen die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld is hier een verklaring voor. Het toeleveringsrisico en de waarde van grondstoffen zijn relatief hoog, wat de Agri & Food-, Chemie- en Energiesectoren behoorlijk beïnvloeden. De situatie op de commodity markt gebiedt organisaties flexibel te zijn goed risicomanagement te voeren.’

De antwoorden op de vraag wat de grootste verandering voor de inkoopafdeling voor 2013 zou zijn liepen erg uiteen. Onder meer werd genoemd: out- en insourcen van inkoopactiviteiten, meer business gedreven inkoop, ketenintegratie, Ariba; een cloud sourced mondiaal B2B supplier netwerk en het implementeren of optimaliseren van software.

Inkoopvolwassenheid

Ook keken de onderzoekers naar de professionaliteit en de ontwikkeling van inkoop binnen de bedrijven die meededen aan dit onderzoek. De respondenten gaven aan in welke fase van het inkoopvolwassenheidsmodel van Keough zij zich bevinden. Meer dan 50 procent van de organisaties die participeerde in dit onderzoek bevinden zich in de derde fase: ‘Gecoördineerde inkoop’. Er vanuit gaande dat organisaties er altijd naar streven om zich verder te ontwikkelen, zal de meerderheid zich dit jaar richten om van gecoördineerde inkoop naar cross functionele inkoop te ontwikkelen.

Algemene stappen om naar de vierde fase van volwassenheid op inkoopgebied te komen zijn: centrale leiding en decentrale uitvoering van inkoop, cross-functionele teams opstellen over Business Units, leveranciersontwikkeling en de Total Cost of Ownership benadering. Bij de vraag wat de top 3 prioriteiten zijn voor de inkoopafdeling in 2013 werden veel verschillende onderwerpen genoemd.

Opvallend is dat ze relatief veel basale inkoopontwikkelingen, zoals verbetering van specificaties, leveranciersreductie of de positie van inkoop binnen de organisatie, noemden gezien het feit dat meer dan 50 procent van de participerende bedrijven zich in de derde fase bevinden. Kennelijk hebben basale ontwikkelingen op inkoopgebied ook in de meer volwassen inkooporganisaties nog steeds veel  aandacht nodig.

Zo noemden inkoopprofessionals uit de Agri & food-industrie optimalisatie van de inkoopfunctie en klassieke besparingen als belangrijkste prioriteiten voor de inkoopafdeling voor 2013. ‘Ondanks de economische situatie moeten bedrijven zorgen dat zij niet stoppen bij het bereiken van deze doelen maar blijven verbeteren en waarde creëren om te stijgen in het inkoopvolwassenheidsmodel’, zegt  Blaauw de Jonge.

De hightech sector laat met een gemiddelde van 3,6 op een schaal van 1 tot en met 5 de hoogste mate van volwassenheid laat zien. Topprioriteiten in deze sector zijn dan ook van iets volwassenere aard: Supplier Risk Management, cycletime reductie, commodity groups en Total Cost of Ownership.

Op de vraag hoe de inkoopprofessionals 2013 zien in vergelijking met 2012 reageerden de topsectoren positiever dan niet-topsectoren. Het merendeel verwacht dit jaar uit het dal te kruipen en langzaam richting de top te gaan.

De top 10 inkooptrends 2013

1 Meer kostenbesparing
2 Meer risico management
3 Grotere behoefte aan flexibiliteit
4 Optimalisatie van financiën in de supply chain
5 Sterkere behoefte aan transparantie
6 Verschuiving van focus op kosten naar waarde
7 Toename early supplier involvement
8 Toename van gezamenlijk inkopen
9 Meer Vendor Management Inventory
10 Verdere Time to Market reductie

Meer informatie over het onderzoek:
Hester Blaauw de Jonge, consultant bij Supply Value
E-mail: h.blaauwjonge@supplyvalue.nl