Zorgen om gevolgen van brexit voor haven Rotterdam

brexit

De brexit moet op 29 maart 2019 een feit zijn. In de haven van Rotterdam neemt de bezorgdheid daarover inmiddels flink toe, omdat betwijfeld wordt of overheid en bedrijven wel voldoende voorbereid zijn op alle veranderingen die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met zich meebrengt.

Bas Janssen, directeur van de Rotterdamse ondernemersorganisatie Deltalinqs, meldt in het FD de situatie ‘heel zorgelijk’ te vinden. Zo zijn er de verwachte toename van douaneformaliteiten in de haven, de hogere kosten en de wachttijden die daaraan vastzitten. Veel ondernemers hebben volgens Janssen ook nog nooit te maken gehad met douaneformaliteiten, omdat ze alleen zaken doen met landen binnen de EU.

Daarnaast komen sommige bedrijven door de brexit op langere termijn ook voor strategische keuzes te staan, omdat Rotterdam het risico loopt ladingstromen naar de Britse markt te verliezen. Ook voor de gevolgen voor de telers in het Westland wordt gevreesd. Zij exporteren veel groente en fruit naar de Britse markt: handel met vaak een korte aanvoertijd.

Onvoldoende douaniers

Er zijn inmiddels plannen om vijftig extra douaniers aan te trekken in de Rotterdamse haven, maar dat is een aantal dat volgens Janssen ‘volstrekt onvoldoende’ is. ‘Het zou eerder in de richting van 500 moeten gaan’, meent hij. Adviesbureau KPMG becijferde onlangs dat de douane moet rekenen op een stijging van 40 procent van het aantal relaties en 5 miljoen extra aangiftes.

Ook Mark Dijk, bij Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, pleit ervoor dat Nederland en de haven zich snel en terdege gaan voorbereiden op de brexit. Wie de douaneformaliteiten het efficiëntst organiseert en de kosten het laagst houdt, is volgens hem het interessantst als doorvoerhaven. Voor Rotterdam dé gelegenheid Antwerpen en Hamburg voor te blijven.

Bron: FD