‘Ziekenhuisbehandeling kan korter als afdelingen hun planning delen’

Als verschillende afdelingen meer informatie zouden uitwisselen, kunnen opeenvolgende stappen in een zorgproces beter op elkaar worden afgestemd waardoor de duur van een ziekenhuisbehandeling kan worden verkort. ‘Ziekenhuizen leggen nu te veel de nadruk op het aansturen van capaciteiten, maar ze zouden beter kunnen streven naar het verbeteren van patiëntenstromen’, stelt Justin Drupsteen. Op 28 november 2013 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Het supply chain-perspectief waarop Drupsteen zich richtte, bleef tot nu toe onderbelicht in onderzoek naar ziekenhuiszorg. Hij deed casestudies in verschillende ziekenhuizen om de ketenproblematiek in kaart te brengen en keek daarbij specifiek naar het effect van samenwerking door verschillende ziekenhuisafdelingen. Vooral als opeenvolgende afdelingen qua planning de handen ineenslaan, valt er volgens de promovendus een grote winst te behalen bij de snelheid van de behandeling. Drupsteen: ‘Als de afdeling radiologie bijvoorbeeld weet dat de orthopeden het op woensdag heel druk hebben, kan daarop geanticipeerd worden, om zo een continue patiëntenstroom te waarborgen.’

Vooruit plannen

Er liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag dat informatie nog niet wordt gedeeld. ‘Anders dan in een fabriek zien de verschillende afdelingen in een ziekenhuis niet wat er met de patienten gebeurt. De radioloog weet niet waar zijn patienten naar toegaan en dat kan hij vaak ook niet weten’, zegt Drupsteen, die Operations and Supply Chains aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde. Verder hebben zorgprocessen volgens hem vaak een hoge mate van onzekerheid. ‘Je kunt in een behandeling soms niet meer dan een stap vooruit plannen. Daarnaast zijn ziekenhuizen zo georganiseerd dat afdelingen alleen worden afgerekend op een optimale benutting van hun eigen faciliteiten. Er wordt niet gestuurd op het overkoepelende belang.’

Financieel interessant

Het antwoord op het probleem ligt in integratie van planning en beheersing van de ziekenhuiszorg. Om stabiele patiëntenstromen te creëren, moet elke afdeling in een ziekenhuis steeds rekening houden met de vorige stap en de vervolgstap. In ziekenhuizen waar de agenda’s van verschillende afdelingen met elkaar worden gedeeld, werkt dat heel goed. Om dat in het oog te houden zouden ziekenhuizen moeten sturen op doorstroming, in plaats van op productie per afdeling. ‘Dan moeten ze soms voor lief nemen dat capaciteiten minder efficiënt worden benut’, vindt Drupsteen. ‘Dat is uiteindelijk patiëntvriendelijker en voor ziekenhuizen bovendien financieel interessant, want snelle behandelingen worden eerder vergoed door de verzekeraar.’