Zeven voorspellingen over Robotic Process Automation in 2020

artificiële intelligentie

Volgens het Amerikaanse softwarebedrijf UiPath is robotsoftware al veel groter dan menigeen denkt. Een bewering die gestaafd wordt door het feit dat marktonderzoeksbureau Gartner Robotic Process Automation (RPA) ‘het snelst groeiende segment binnen de wereldmarkt voor bedrijfssoftware’ noemt. Geschat wordt dat de markt voor RPA-diensten in 2020 een kleine €7 miljard zal bedragen, om vervolgens binnen twee jaar door te groeien naar bijna €11 miljard. Trendonderzoeker Guy Kirkwood van UiPath doet zeven voorspellingen.

Kirkwood onderzoekt bij UiPath de maatschappelijke en technologische trends. Volgens hem wint Robotic Process Automation aan snelheid en breekt het in 2020 volledig door. Redenen: de economische noodzaak, de jonge medewerkers die dol zijn op IT én de versnelde technologische ontwikkeling die met kunstmatige intelligentie het ongelofelijke mogelijk maakt. Hieronder de zeven RPA-voorspellingen voor 2020 die Kirkwood aan zijn bazen bij UiPath deed.

1. De wereldwijde economische neergang stuwt automatisering

‘De signalen in de financiële markten zijn negatief. Rabobanks Philip Marey voorziet voor 2020 een recessie in de VS en denkt dat de Fed de rente helemaal naar nul zal laten gaan. Mijn voorspelling is dat bedrijven hun bedrijfsmodel onder economische druk zullen aanpassen en in de eerste plaats de efficiëntie van hun medewerkers zullen verhogen door robots in te schakelen voordat ze eventueel snijden in hun personeelsbestand.’

2. Wat YouTube is voor video, wordt RPA voor automatisering

‘Per 2020 zal RPA de plaats opeisen als hét centrale platform waarop ook andere bedrijfsautomatiseringstools en softwarecodes huizen, ongeveer zoals YouTube dé plaats is waar video-inhoud wordt gehuisvest. Softwarerobots zijn nu nog vaak uniek, maar worden algemeen inzetbaar vanuit een centrale plaats binnen de organisatie.’

3. Unieke robots worden breed inzetbaar

‘In 2020 zullen robots dus steeds meer worden gestandaardiseerd voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden en over de verschillende afdelingen van organisaties, en uiteindelijk over verschillende bedrijven en sectoren. Standaardisering en centralisatie zetten de deur wagenwijd open voor veel grootschaliger toepassing van RPA, waarbij de robots zich weinig aantrekken van de verzuiling binnen bedrijven.’

4. Studenten die gaan werken, versnellen de trend

‘Studenten die in 2020 op de arbeidsmarkt komen, doen niet aan geestdodend routinewerk. Ze hebben al geleerd wat automatiseren is en nemen dat mee naar hun nieuwe job. Ze zijn efficiënter en effectiever en het levende voorbeeld van de voordelen van RPA. De jongste medewerkers laten zien hoe het kan en dwingen bedrijven om hun processen te transformeren en te moderniseren. Anders lopen ze weg.’

5. De intelligentie van machines ontwikkelt zich stormenderhand

‘Kunstmatige intelligentie (AI) blijft zich stormenderhand ontwikkelen. Uniek menselijke taken worden een peulenschil voor een softwarerobotje. AI‑innovaties en verdere computerisering staan op de schouders van quantum-computing. We verhogen regelmatig het aantal qubits in quantum-computing, en de toepassingsmogelijkheden voor al die rekenkracht zijn enorm. Wat we onmogelijk achtten, wordt mogelijk.’

6. Robots worden onderwerp van gesprek op het wereldtoneel

‘De invloed van automatisering grijpt in op de samenleving. In 2020 zullen non-gouvernementele organisaties als de Verenigde Naties en het World Economic Forum, en individuele landen de gevolgen van RPA bespreken voor wat betreft de werkgelegenheid, de lonen en de wereldeconomie. Het is belangrijk te beseffen dat RPA sociaal-politiek bezien van cruciaal belang is en dat robots belangrijke spelers zijn om de aankomende economische neergang te bestrijden.’

7. Overname van RPA-softwareleveranciers door ICT-dienstverleners versnelt

‘Gevestigde ICT-dienstverleners willen ook toetreden tot de RPA-markt en zullen daartoe jonge, kleine RPA-leveranciers overnemen en die integreren in hun bedrijf om de marktleiders te bevechten. De RPA-marktleiders, zoals die zijn bepaald in het Gartner Magic Quadrant voor Robotic Process Automation Software, zijn daarvoor te groot.’

Vanuit wat hij dagelijks bij UiPath om zich heen ziet gebeuren, kan Guy Kirkwood alleen maar voorspellen wat 2020 zal brengen: ‘Maar zeker is dat de meest innovatieve bedrijven van vandaag de marktleiders van morgen zijn. Want als verandering de toon zet, is aanpassing de kunst.’