Zelfs hoogconjunctuur helpt transportsector niet

Uber Freight

Hoewel binnen de transportsector een omzetstijging gaande is, lopen de rendementen terug. De hoogconjunctuur zorgt weliswaar voor een groeiend vrachtaanbod, maar het wegvervoer heeft daarvan nog geen profijt. Dat komt vooral omdat de vervoerders geen kans zien om de gestegen kosten door te berekenen in de vrachttarieven. Als gevolg daarvan krimpen de marges in de bedrijfstak. Dat blijkt uit de Transportupdate van augustus 2018 van de Rabobank.

Vrachtrijders hebben momenteel weliswaar te maken met een bomvolle orderportefeuille, maar de vrachtprijzen blijven achter bij de kosten. Een tariefsverhoging van 2,3 procent in het eerste kwartaal was niet genoeg om de kostenstijging van 3,7 procent (nog exclusief brandstof) te dekken, aldus de Rabobank.

De bank wijt de achterblijvende vrachttarieven aan een verzwakte onderhandelingspositie van vervoerders ten opzichte van hun opdrachtgevers, de verladers. ‘Vervoerders delven steeds vaker het onderspit tegenover professionele inkopers van transport’, stelt Rabo-onderzoeker Henry Steenbergen in Het Financieele Dagblad.

Vrachtrijders laten zich volgens hem bij de onderhandelingen vaak afschepen met een te lage prijs. Steenbergen is van mening dat een conjunctuurgevoelige sector geen marge zou mogen verliezen in tijden van economische bloei. ‘In crisistijd is het normaal dat je marge inlevert, in goede tijden moet je winst pakken.’

Risico’s worden doorgeschoven

Jan Boeve, directeur van brancheorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN), is van mening dat de risico’s in het transport steeds doorgeschoven worden naar de volgende schakel. ‘Verladers leggen de risico’s bij transportbedrijven, grote transportbedrijven vaak weer bij de kleinere die opdrachten voor ze doen. Daar moeten we van af’, meldt hij in het FD.

In zijn Transportupdate wijst de Rabobank erop dat de rendementen in de transportsector de afgelopen jaren al minimaal zijn geweest, waardoor de buffers van ondernemers beperkt zijn. ‘Vooral op de middellange termijn schuilt hier een groot gevaar in’, aldus de bank in de studie.