Yossi Sheffi: ‘Concurrentie vergroot het netwerk’

‘Maak je niet druk om je concurrentie, het vergroot je netwerk’, dat zei Yossi Sheffi, professor aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) tijdens een lezing aan de Technische Universiteit Eindhoven op 17 juni 2013. Sheffi schreef vorig jaar het boek “Logistics Clusters” waarin hij uitlegt wat de voordelen zijn van co-locatie in de logistiek. Co-locatie van logistieke bedrijven, ook wel logistieke clusters genoemd, zijn ruimtelijke concentraties van bedrijven die goederen transporteren en distribueren.

Door Laurens Mosselman, supply chain correspondent

 

Logistieke clusters zijn een opkomende trend. Zo ontstond in 2003 vanuit het niets op een geografisch strategische plek, in het midden van de vier grootste steden van Spanje, het grootste logistieke park van Europa. Het Zaragoza Logistics Center is een van de vele projecten van de afgelopen tijd waarbij overheden investeren in logistieke clusters. Andere voorbeelden zijn de Tweede Maasvlakte bij de haven in Rotterdam, de verbreding van het Panama-kanaal en de bouw van een nieuw logistiek centrum in Cartagena, Columbia.

Synergievoordelen

Het clusteren van bedrijven in dezelfde branche brengt enkele nadelen met zich mee. Zo kan het leiden tot groepsdenken en in het geval van logistieke clusters ook nog tot lokale milieuoverlast. Wereldwijd gezien profiteert het milieu juist van zulke centra. Andere synergievoordelen van co-locatie zijn het delen van kennis. Zo kunnen bedrijven profiteren van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals magazijnen. Het creëert bovendien een groep van gespecialiseerde arbeiders.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, zelfs in deze tijd met vele technologische communicatietechnieken, mensen in een cluster elkaar meer vertrouwen door het directe contact dat ze hebben en daardoor vaker samenwerken. Dit leidt tot verhoging van de productiviteit en het stimuleert innovatie.

Kortom, logistieke clusters maken duidelijk dat concurrentie niet altijd negatief hoeft te worden opgevat. Door een locatie te kiezen in de buurt van een logistiek cluster in plaats van het geografische midden van de markt, kunnen aanzienlijke synergievoordelen worden behaald.