Wouter Witzel brengt focus aan op transport

Wouter Witzel in Losser maakt afsluiters in diameters van 50 mm tot en met 2200 mm die hun weg vinden naar klanten over de hele wereld. ‘Iets in ons zei dat wij met name op het gebied van transport kansen lieten liggen. Net als bij veel productiebedrijven gaat bij ons veel aandacht uit naar de productspecificaties en de technische innovaties van onze producten. Wij beschouwden transport een jaar geleden eerlijk gezegd toch meer als een noodzakelijk kwaad’, aldus Martin Minnegal, Director Operations bij Wouter Witzel.

De producten van Wouter Witzel onderscheiden zich door de hoogwaardige kwaliteit en worden toegepast in het water, de scheepvaart en in de industrie. Doordat de producten wereldwijd worden geleverd, heeft transport een grote invloed op de kosten. ‘Maar uiteindelijk ligt de focus toch op het product’, zegt Hassan Laroussiyen, Manager Shipping bij Wouter Witzel. ‘Daarom zochten wij een partner die ons snel kon laten inzien waar kansen lagen in onze logistiek. Bovendien wilden we weten wat het financieel gezien zou opleveren en wat de impact op de organisatie was.’

De producent klopte aan bij Caroz, een bedrijf uit Venlo dat andere bedrijven helpt om duurzame logistieke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. ‘Wouter Witzel informeerde bij ons in hoeverre wij naast het verschaffen van inzicht ook in staat waren om concrete euro’s te benoemen, inclusief het voorstel over wie, wat en wanneer moest gaan doen’, aldus Edward Heijnen, Director Supply Chain Development bij Caroz. ‘Wij hebben Wouter Witzel diverse scenario’s in een concrete roadmap voorgeschoteld. Het was wel van begin af aan helder dat Wouter Witzel veel zaken zelf wilde oppakken’, zo vervolgt Heijnen.

Hoge transportkosten

Caroz bracht de verschillende transportstromen in kaart. Hieruit kwam naar voren dat er een onbalans zat tussen het aantal zendingen per land/werelddeel en de daarbij behorende transportkosten. ‘De transportkosten voor onze inbound-stromen bleken 26 procent te hoog te zijn, terwijl dit aan de outbound-kant zelfs 36 procent was. Dit was voor ons toch wel een verrassing. Het bleek dat wij transportkosten zeer beperkt meenamen in onze calculaties voor klanten, gewoon door een gebrek aan focus. Bovendien kampten wij met veel repairshipments’, zo geeft Minnegal aan.

Heijnen zegt daarentegen niet echt verbaasd te zijn over de uitkomst. ‘Wij zien dit erg vaak bij producenten’, aldus Heijnen. ‘De actiepunten lagen dan ook voor een belangrijk deel aan de interne kant. Wouter Witzel gebruikte de uitkomsten vooral om intern zichtbaar te maken dat de marge verdampt door onnodig hoge transportkosten en brengt logistiek en sales letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.’

Het resultaat

De conclusies en actiepunten van Caroz hebben bij Wouter Witzel vooral geleid tot veel meer focus op transport. ‘Productielogistiek hebben wij goed op orde, maar transport was wat minder onder controle. Nu werken we veel meer met vaste leverdagen’, aldus Laroussiyen. ‘Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben wij de stappen gezet zoals Caroz deze heeft benoemd. We hebben vooral focus aangebracht tussen transport en sales, waardoor wij geen repairshipments meer hebben. Sales is ook letterlijk intern aan het verhuizen, zodat de lijntjes veel korter zijn. We hebben een wake-up-call gehad en ik durf te stellen dat wij ons huis inmiddels goed op orde hebben, maar dat heeft wel behoorlijk wat tijd en energie gevraagd. Ik kijk erg tevreden terug op de samenwerking met Caroz, maar natuurlijk ook vooral op het behaalde resultaat’, zo vult Minnegal aan.

Heijnen sluit zich daar volledig bij aan. ‘Het was voor ons prettig om te ervaren dat Wouter Witzel in staat was om een goede en complete dataset aan te leveren. Dat zien wij elders toch vaak net iets anders. Tevens was van begin af aan de scope helder: alleen transportstromen en geen productielogistiek’, aldus een tevreden Heijnen, die aangeeft dat dit een goed voorbeeld is van wat Caroz voor fabrikanten kan betekenen.