Workshop FrieslandCampina: samenwerking als melkkoe

workshop FrieslandCampina

Hoe creëer je een gestroomlijnde en positief ingerichte supply chain voor zowel leverancier, organisatie als eindklant? Het belang van visibility daarbij, het gebrek eraan en verscheidene oplossingen voor het genereren van inzicht in de keten kwamen 4 april aan bod tijdens de workshop bij FrieslandCampina in Beilen. Met aansluitend de Dairy Dilemma Game.

Door Marysa Vos

De behoefte aan end-to-end visibility is groot, tegelijkertijd is er gebrek aan dit inzicht. Veel bedrijven hebben enkel focus op inbound, intern of outbound als het gaat om visibility. Dit werd onderstreept tijdens het rondetafelgesprek gedurende de workshop bij zuivelconcern FrieslandCampina. De aanwezige supply chain professionals gaven aan dat het moeilijk is om tegelijkertijd te weten wat de klant wil, wat de mogelijkheden van de leverancier zijn en intern inzicht te hebben. En heeft een bedrijf wél een globale end-to-end visibility, dan is deze veelal niet diepgaand genoeg.

Framework

Om te kunnen bepalen waar organisaties onvoldoende inzicht hebben in hun supply chain, heeft Supply Chain Media een end-to-end Supply Chain Visibility Framework ontwikkeld. Aan de hand van het framework kunnen bedrijven de leemten signaleren en waar nodig daar de focus op leggen. Martijn Lofvers van Supply Chain Media: ‘Veel bedrijven weten bijvoorbeeld wel wie hun leverancier is, maar de leverancier achter de leverancier (tier 2) wordt vaak al lastiger.’ FrieslandCampina beaamt dit. ‘Van alle 12.104 leden-melkbedrijven kennen we de eigenaar, dat is ongeveer 80 procent van onze leveranciers. Maar de leverancier achter de leverancier van bijvoorbeeld verpakkingen (de overige 20 procent) is al lastiger’, stelt Han Kampman, Director Plan and Deliver Ingredients bij FrieslandCampina.

Wanneer je korte lijnen hebt met je leverancier, is het ook makkelijker de leveringscapaciteit te achterhalen. Daarnaast is het van belang te achterhalen wat de verwachte klantvraag is, zodat er aan de hand daarvan een planning kan worden gemaakt. Door te weten wat een leverancier kan leveren en te plannen met een demand-forecast, kunnen alle betrokkenen profiteren. Om nóg beter te kunnen anticiperen op de toekomstige vraag, zet FrieslandCampina stappen. ‘Met Sales & Operations Planning creëren we één versie van de waarheid en kunnen we achttien maanden vooruit plannen’, aldus Kitty Berkhout, Manager Supply Chain Network Planning.

Dairy Dilemma Game

Tijdens de Dairy Dilemma Game ondervonden de supply chain professionals het belang van samenwerken en de noodzaak van een goede planning in de supply chain van melk. Centraal stond melkbedrijf Melk Inc., dat door de spelers van de ondergang moest worden gered. De constante push van melk vanuit de veehouder richting het bedrijf en de veranderende vraag van de eindklant brachten knelpunten in de zuivelketen van Melk Inc. aan het licht. Met focus op de eigen omzet werkten de verschillende silo’s onder hoge tijdsdruk om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.

Bij de jaarafsluiting van moederbedrijf Melk Inc. bleek dit niet de beste bedrijfsstrategie; de boer kreeg te weinig betaald, klanten zaten zonder leveringen en de overschotten melk waren inmiddels bedorven. Het jaar daarna werd aan de hand van een demand-forecast van twaalf maanden een planning gemaakt waarbij de silo’s moesten samenwerken. Door ketenoverschrijdend te werken, nam de end-to-end zichtbaarheid in de supply chain van Melk Inc. toe, wat leidde tot een betere efficiëntie, goede marges en een positiever merkimago bij de klant.