Winst van 344 miljoen voor Tata IJmuiden

De Nederlandse tak van Tata Steel – gevestigd in IJmuiden – heeft vorig jaar een winst behaald van 344,4 miljoen euro. Opmerkelijk, omdat de Indiase staalfabrikant wereldwijd momenteel verlies lijdt, bericht het FD van 26 mei 2015.

Volgens de directie van Tata Staal IJmuiden is in 2014 ‘een goede stap’ gezet op weg naar duurzame winst. Er worden meer producten met een hoge toegevoegde waarde gemaakt en de kosten zijn structureel verlaagd. Die kostenbesparing heeft geleid tot een hogere winstgevendheid. Ook nieuwe investeringen zouden bijgedragen hebben aan de winst.

Maar helemaal tevreden is de directie nog niet, blijkt uit een interne mededeling waarop het FD de hand wist te leggen. ‘Kijkend naar onze performance zien we dat onze betrouwbaarheid met leveringen beter kan. Dan hebben we het over betrouwbaarheid richting onze klanten. Zij moeten erop kunnen rekenen dat wij hen op tijd leveren wat ze besteld hebben.’

Leverbetrouwbaarheid verbeteren

De winst is volgens directievoorzitter Theo Henrar dan ook nog niet zo duurzaam als gewenst. ‘Vorig jaar bleven we achter op volume en precisie. En de start van dit boekjaar is geen goede geweest. Door een combinatie van oorzaken lopen we achter op ons plan.’ Tata werkt er volgens Henrar echter hard aan de leverbetrouwbaarheid te verbeteren.